Novinka v ponuke
Kód kurzu: GJB_SBREST« Krok späť

Webové služby REST a GraphQL v Spring Boot

 • Gopas Java Bootcamp (GJB) je nová rozvíjajúca sa oblasť Java kurzov v Gopase, ktorá vznikla ako reakcia na potrebu ponúkať aktuálne Java témy. V týchto kurzoch sa účastníci môžu naučiť tým najmodernejším prístupom programovania pod vedením skúsených vývojárov. Jedná sa o neautorizované kurzy tej najvyššej kvality. Spoznáte ich podľa prefixu GJB v kóde kurzu. Aktuálne sú v tejto oblasti tri nové kurzy GJB_SBREACT, GJB_SPRINGDB a GJB_SBREST ale čoskoro očakávame rozšírenie tejto ponuky.
 • Kurz webových služieb pokrýva možnosti komunikácie medzi systémami prostredníctvom Representational State Transfer (REST) a GraphQL. Začína výkladom dátových typov JavaScript Object Notation (JSON) a Extensible Markup Language (XML) vrátane možností mapovania pomocou knižnice Jackson a Java Architecture for XML Binding (JAXB). V ďalšej časti budú vysvetlené koncepty architektúry REST a jej implementácie v Spring Boote a zdokumentovanie prostredníctvom knižnice Swagger. Na rozbor výhod a nevýhod RESTu nadväzuje predstavenie dotazovacieho jazyka GraphQL od spoločnosti Facebook. Ďalej budú ukázané možnosti získavania dát zo serverov, ktoré neposkytujú webové služby, za pomoci nástroja Selenium. V záverečnej časti budú prebrané spôsoby, ktorými možno tieto webové služby zabezpečiť prostredníctvom Spring Security, prípadne pomocou OpenID Connect (nadstavba nad OAuth2).
 • Kurz nepreberá do hĺbky prístup do databázy, avšak pre end-to-end dotaz na webovú službu sa využije modul Spring Data (nadstavba nad JPA využívajúci Hibernate framework).
 •  DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
  29. 9. 2020 4 1 180,00 EUR - Český jazyk GOPAS Bratislava_GTT (info o GTT)
   
  8. 12. 2020 4 1 180,00 EUR - Český jazyk GOPAS Bratislava_GTT (info o GTT)
   
  29. 9. 2020 4 28 800 CZK - Český jazyk GOPAS Brno_GTT (info o GTT)
   
  8. 12. 2020 4 28 800 CZK - Český jazyk GOPAS Brno_GTT (info o GTT)
   
  29. 9. 2020 4 28 800 CZK - Český jazyk GOPAS Praha_GTT (info o GTT)
   
  8. 12. 2020 4 28 800 CZK - Český jazyk GOPAS Praha_GTT (info o GTT)
   
  V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

  PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
  Praha4 28 800 CZK v cene kurzu 40
  Brno4 28 800 CZK v cene kurzu 40
  Bratislava4 1 180,00 EUR v cene kurzu 40

  Požadované vstupné znalosti

  • Základná znalosť a skúsenosť s tvorbou webových aplikácií
  • Základná znalosť a skúsenosť s programovaním v Java SE

  Metódy výučby

  Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenia na počítačoch.

  Študijné materiály

  Tlačené prezentácie preberanej látky.

  Osnova

  Úvod do webových služieb

  • Účel
  • Porovnanie REST, GraphQL, SOAP
  • Výhody a nevýhody jednotlivých prístupov

  JSON, XML

  • Porovnanie XML a JSON
  • XML a menné priestory
  • XML Schéma (XSD, validácia)
  • Zostavenie XSD z existujúceho súboru XML
  • JSON, JSON Schéma
  • Jackson, konfigurácia ObjectMapperu

  REST serverová strana

  • REST architektúra
  • Spring MVC
  • RequestMapping, @GetMapping, @PostMapping, @PutMapping, @DeleteMapping, @PatchMapping
  • RestController, @Controller

  Zachytávanie výnimiek (@RestControllerAdvice)

  • Caching
  • Swagger dokumentácia

  REST klientska strana

  • Synchrónne vs. asynchrónne volanie
  • HTTP hlavičky
  • RestTemplate
  • WebClient
  • Testovacie nástroje (Postman, SoapUI...)

  GraphQL

  • Zmysel vzniku GraphQL
  • Výhody a nevýhody GraphQL
  • GraphQL Schéma
  • Tvorba a vykonávanie dotazov
  • Mutation
  • Spring GraphQLQueryResolver
  • Testovacie nástroje

  Web scraping

  • Čo robiť, ak nie je žiadna API prístupná?
  • HtmlUnit
  • Selenium
  • XPath

  Databázový prístup

  • JPA (návrh, mapovanie entít, dotazovanie, EntityManager)
  • Spring Data (stránkovanie, radenie)
  • Transakcia
  • Optimalizácia dotazov

  Zabezpečenie webových služieb a Spring Security

  • Implementácia zabezpečenia webových požiadaviek v Spring frameworku
  • HTTP Basic autentizácia (username + password)
  • Uloženie a validácia hesiel v databáze
  • OpenID Connect a OAuth2
  Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

  Cena:
  cena kurzu zahŕňa
  Uvedené ceny sú bez DPH.