Ostatné programovanie

IT kurzy v  tejto oblasti obsahujú témy ako – Python, PERL, Delphi, Subversion alebo regulárne výrazy. Naučte sa programovať v jazyku Ruby alebo v orientovanom jazyku Object Pascal. V tejto ponuke školené nájdete aj IT kurzy - Windows Server 2008 - pokročilé skriptovanie v jazyku PowerShell.