Kód kurzu: GOC2125« Krok späť

Jazyk C# – programovanie II

Kurz je určený pre všetkých programátorov, ktorí majú skúsenosť s programovaním v jazyku C# a chcú získať ďalšie praktické znalosti a skúsenosti. Na kurze sa naučíte používať moderné rozšírenie jazyka C#, generické dátové typy, delegáty, lambda výrazy, extension metódy, LINQ, naučíte sa verzovať assemblies a používať GAC. Pochopíte, ako funguje správa pamäte pomocou Garbage Collectoru, naučíte sa serializovať dáta a používať streamy, budete písať aplikácie, komunikujúce po sieti a pochopíte základy asynchrónneho programovania. Kurz predpokladá základné znalosti programovania v jazyku C# približne v rozsahu kurzu GOC2124.

GOPAS Official Curriculum course.attribute.30
 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
8. 2. 2021 5 800,00 EUR v cene kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
22. 3. 2021 5 800,00 EUR v cene kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
3. 5. 2021 5 800,00 EUR v cene kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
14. 6. 2021 5 800,00 EUR v cene kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 23 000 CZK v cene kurzu 50
Brno5 23 000 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 800,00 EUR v cene kurzu 50

Čo Vás naučíme

 • Stručný prehľad platformy .Net Framework a jazyka C#
 • Stručná rekapitulácia OOP
 • Preťažovanie operátorov 
 • Generické dátové typy
 • Rozšírenie jazyka vo verziách 2.0, 3.5 a 4.5
 • Delegáti, Lambda výrazy a LINQ
 • Assemblies, verzovanie a Global Assembly Cache
 • Správa pamäti a zdrojov a Garbage Collector
 • Čítanie a zápis dát pomocou streamov
 • Serializácia dát
 • Komunikácia pomocou objektu Socket, TCP Listener a základy .Net Remotingu
 • Základy asynchrónneho programovania
 • Implementácia symetrického a asymetrického šifrovania

Požadované vstupné znalosti

 • Kurz predpokladá znalosti a skúsenosti s programovaním v jazyku c#
 • Kurz je možné absolvovať aj bez predchádzajúcich znalostí jazyka c# a platformy .Net Framework, ale v tom prípade sú nutné veľmi dobré znalosti programovania z iných platforiem a jazykov, ako je Java alebo C++.

Metódy výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenia na počítačoch.

Študijné materiály

 • Tlačené prezentácie preberanej látky.

Osnova kurzu

Stručný prehľad platformy Net Framework a jazyka C

 • Prehľad platformy .Net Framework
 • Základné konštrukty jazyka C#
 • Dátové typy
 • Výnimky a zachytávanie chýb

Stručná rekapitulácia OOP

 • Základné pojmy OOP
 • Trieda a statické členy
 • Dedičnosť a polymorfismus
 • Virtuálne metódy a zatieňovanie
 • Abstraktné triedy
 • Interface

Generické dátové typy

 • Generické typy a typová bezpečnosť
 • Generické triedy
 • Generické Interface
 • Generické metódy
 • Generické kolekcie

Preťažovanie operátorov operator overloading

 • Úvod do preťažovania operátorov
 • Implicitné a explicitné preťaženie

Delegáti a udalosti

 • Definície a použitie delegátov
 • Použitie callbacku
 • Použitie udalostí

Rozšírenie jazyka predcházajúcich verzií

 • Kľúčové slovo „var“
 • Partial Classes
 • Nullable Types
 • Automatic properties
 • Extension methods
 • Voliteľné a pomenované parametre
 • Implicitly Typed Arrays
 • Yield return
 • ?? Operator

Delegáti Lambda výrazy a LINQ

 • Anonymné typy
 • Lambda výrazy
 • Generickí delegáti
 • IEnumerable a IQueryable
 • LINQ - Language-Integrated Query

Assemblies verzovanie a Global Assembly Cache

 • Lokálne a zdieľané assemblies
 • Generovanie privátneho a verejného kľúča
 • Strong Named Assemblies
 • Global Assembly Cache
 • Verzovanie Asseblies

Správa pamäti a zdrojov a Garbage Collector

 • Garbage Collector
 • Weak reference
 • Použitie generácií
 • Implicitné a Explicitné uvoľňovanie zdrojov
 • Interface IDisposable
 • Using a Finally

Čítanie a zápis dát pomocou streamov

 • Úvod do streamov
 • Použitie triedy FileStream
 • BinaryReader a BinaryWriter
 • StreamReader a StreamWriter
 • Použitie triedy FileInfo
 • Použitie IsolatedStorage

Serializácia dát

 • Úvod do serializácie
 • Shallow a deep serializácia
 • Serializácia Binárna
 • Serializácia XML

Základy asynchrónneho programovania

 • Použitie triedy Thread
 • Synchronizácia vlákien pomocou lock
 • Vlákna a delegáti
 • Callback
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov