XML

Zoznámte sa s jazykom XML prostredníctvom nášho základného kurzu INTXM. Naučíme vás využívať XML a XSL pre ponúkanie obsahu v niekoľkých formátoch, automaticky konvertovať XML dokumenty do HTML a WML, dynamicky generovať XML dokumenty a využívať XML pri správe a tvorbe rozsiahlych webových stránok. Kurz XSLFO je určený pre tých, ktorí rozoznali potenciál jazyka XML a používajú tento formát pre ukladanie dát ako sú faktúry, objednávky, publikácie, reporty alebo protokoly. Chceli by ste generovať dokonale typograficky pripravené dokumenty vygenerované behom zlomku sekundy priamo zo zdrojových XML dát? Obávate sa veľkých investícií do komerčných reportingových modelov? Existuje lacné a veľmi efektívne riešenie založené na štandardoch spravovaných konzorciom W3C. Príďte sa o tom presvedčiť na náš kurz.