Projektové riadenie - PRINCE2®, IPMA

Riadenie projektov je spôsob plánovania a realizácie zložitých, spravidla jednorázových akcií, ktoré je potrebné uskutočniť v požadovanom termíne s plánovanými nákladmi tak, aby sa dosiahli stanovené ciele. Riadenie projektov je možné charakterizovať ako účinné a efektívne dosahovanie významných zmien.

Oblasť „Projektové riadenie“ zahŕňa školenia potrebné pre komplexný rozvoj kľúčových techník a metód projektového riadenia. Prehĺbime vaše znalosti a vedomosti projektového manažéra a to najmä v oblasti riadenia projektov, krízového riadenia a zmien.