Kód kurzu: DPO« Krok späť

GDPR krok za krokom: procesy, postupy a technológie k získaniu a údržbe GDPR

Od mája 2018 bude v podstate každá štátna aj súkromná organizácia podliehať európskemu nariadeniu GDPR. Splnenie jeho požiadaviek závisí od účinnej spolupráce manažmentu s IT i podnikovými právnikmi. Bez efektívneho riadenia nie je možné bezpečnosť udržať. IT musí poskytnúť podporu rozhodovania a implementáciu určených bezpečnostných opatrení. Ako na to?

 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
19. 3. 2020 2 840,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
27. 2. 2020 2 19 800 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
30. 1. 2020 2 19 800 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha2 19 800 CZK v cene kurzu 0
Brno2 19 800 CZK v cene kurzu 0
Bratislava2 840,00 EUR v cene kurzu 0

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený každému, kto sa podieľa na zhromažďovaní, spracovaní a využití osobných informácií.

Čo vás naučíme

V rámci tohto kurzu si ukážeme detailný postup, ako zaviesť príslušné procesy. Ako pripraviť organizáciu a technológie vo firme tak, aby boli v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation - GDPR).
Kľúčovou a pre mnoho firiem povinnou rolou je Data Protection Officer (DPO). Tento kurz Vás pripraví na úspešné zloženie skúšky Data Protection Officer Foundation, ktorá bola vyvinutá medzinárodnými expertmi v tejto oblasti a ktorá preukáže, že máte požadované znalosti pre túto rolu. Ak sa vám skúšku na prvý pokus nepodarí úspešne zložiť, nezúfajte, u nás máte možnosť opakovania skúšky a lektor je pripravený s ochotou Vám pomôcť k jej zdarnému absolvovaniu.

Požadované vstupné vlastnosti

Pre tento kurz nie sú potrebné žiadne odborné vstupné znalosti, ale je odporúčaná znalosť jednej z nasledujúcich oblastí:

 • Správa bezpečnosti informácií
 • Správa rizík
 • Správa dokumentov a záznamov

Metódy výučby

Pre výučbu sa používa kombinácia prezentácie lektorom a samostatné práce v skupinách s následnou prezentáciou. Na záver kurzu si všetci účastníci overia svoje znalosti pomocou niekoľkých skúšobných otázok podobných otázkam použitých pri reálnej certifikačnej skúške.
Kurz slúži tiež ako príprava na certifikačnú skúšku Data Protection Officer, ktorá sa skladá posledný deň kurzu.

Študijné materiály

 • Príručka ku školeniu v slovenskom jazyku
 • GDPR v slovenčine

Osnova kurzu

1. Deň: GDPR - požiadavky, plán prípravy organizácie k súladu s GDPR

 • O GDPR: prečo vzniklo? Aký má vplyv na súčasnú legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov?
 • Predstavenie princípov GDPR z právneho, organizačného, ??procesného a technického pohľadu
 • Detailné vysvetlenie pojmov GDPR a princípov zodpovednosťou pre ochranu osobných údajov
 • Detailný prehľad operácií spracovania osobných údajov
 • Detailný prehľad práv subjektu
 • Vypracovanie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov (Data Protection Impact Assessment - DPIA)
 • Zavedenie anonimizácie osobných údajov
 • Vedenie záznamov o činnostiach spracovania
 • Menovanie DPO: kedy je vymenovanie DPO povinné? Čo má DPO vedieť?

2. Deň: Metodiky, normy a technológie k údržbe súladu s GDPR

 • Metodiky, normy a techniky v oblastiach správy rizík, bezpečnosti informácií a incidentov
 • Klasifikácia nástrojov v oblasti informačnej bezpečnosti a ich uplatnenie pre GDPR
 • Odporúčaný postup na údržbu GDPR
 • Príklady z praxe ohľadom správy bezpečnostných incidentov v oblasti osobných údajov
 • Dotazník na posúdenie súladu vašej organizácie s GDPR
 • Skúšobný test Data Protection Officer Foundation
 • Skúška Data Protection Officer Foundation: táto online skúška trvá 1 hodinu, obsahuje 40 otázok, existuje jediná správna odpoveď. Pre úspešné zloženie skúšky je potrebných 26 správnych odpovedí zo 40 (tj. 65%).

Jazyk kurzu

Kurz je vyučovaný v čestine. Materiály sú k dispozícii v slovenčine. Skúška je v slovenčine.

Platnosť certifikátu

Certifikát platí navždy.

Predošlé kurzy

žiadne predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.