UNIX/Linux

Naše kurzy z oblasti unixových operačných systémov ponúkajú široký záber problémov, s ktorými sa ako administrátor môžete v praxi stretnúť. Ponúkame kurzy, ktoré sa zaoberajú inštaláciou, bežnou i pokročilou administráciou systémov až po programovanie skriptov v Shell a Perle. Ďalšie kurzy z našej ponuky riešia prevoz aplikačných serverov pre služby ako WWW (Apache), pošta (Postfix), súborové služby (Samba, NFS), a iné. V ponuke nechýbajú kurzy, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou (SELinux, AppArmor, GRSecurity) alebo virtualizáciou (XEN, KVM, OpenVZ, atď.)