Staňte sa ITIL® 4 špecialistom

Získajte kompletný prehľad o riadení IT služieb za pomoci ITIL® 4. Na našich nových kurzoch si vyskúšate implementáciu ITIL® 4 procesov, podporných služieb, nastavení funkcií a rolí. Najbližší termín sme vypísali už 12. 10. 2020. Školenie je možné zakončiť certifikačnou skúškou.

ITIL4_rizeni-IT_SK.jpg
 
ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support [ITIL4CDS1T]
Tento kurz pokrýva ,,hlavné" činnosti správy služieb a rozširuje súčasný rozsah ITILu tak, aby zahŕňal ,,vytváranie" služieb. Tento kurz sa zameriava na integráciu rôznych tokov vytvárajúcich pridané hodnoty a ich aktivít za účelom vytvorenia, dodávky a podpory produktov a IT služieb. Zároveň obsahuje podporné postupy, metódy a nástroje.
 
ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value [ITIL4DSV1T]
Tento kurz zahŕňa všetky typy zapojení a interakcie medzi poskytovateľmi služieb a ich zákazníkmi, užívateľmi, dodávateľmi a partnermi. Zameriava sa na transformáciu dopytu na hodnotu prostredníctvom IT služieb. Modul zahŕňa kľúčové témy, ako návrh SLA, správa viacerých dodávateľov, komunikácia, riadenia vzťahov, návrh CX a UX, mapovanie ciest zákazníkov a ďalšie.
 
ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT [ITIL4HVIT1T]
Tento kurz ukazuje ako fungujú digitálne organizácie a digitálne prevádzkové modely vo vysokorýchlostných prostrediach. To pomáha organizáciám pripravujúcim sa na digitálnu transformáciu, aby fungovali podobne, ako úspešné technologické organizácie. Tento modul zahŕňa použitie pracovných postupov, ako je Agile a Lean, technických postupov a technológií, ako je cloud, automatizácie a automatické testovanie so zameraním na rýchle dodanie produktov a služieb s cieľom získať maximálnu hodnotu.
 
ITIL® 4 Specialist: Direct, Plan and Improve [ITIL4DPI1T]
Tento kurz poskytuje účastníkom praktické zručnosti potrebné k vytvoreniu ,,učiacej sa a zlepšujúcej sa" IT organizácie so silným a efektívnym strategickým smerom. Kurz sa zaoberá vplyvom a dopadom agilných a štíhlych spôsobov práce a tým, ako je možné využiť v prospech IT organizácie. Poskytne odborníkom praktické nástroje plánovania a poskytovania neustáleho zlepšovania. Tento kurz pokrýva ako praktické, tak aj strategické prvky.

Mohlo by vás zaujímať
Termíny prezenčných kurzov » TU
Termíny Online LIVE kurzov » TU

Najbližšie ONLINE konferencie
DevOpsDay – 13. 10. 2020
JavaDay – 11. - 12. 11. 2020