Získané autorizácie

MICROSOFT GOLD Learning Competency Partner
Najvyšší stupeň spolupráce so spoločnosťou Microsoft v oblasti školení, zaisťujúci komplexnú metodickú a informačnú podporu od roku 2002. Prví v ČR a SR!
MICROSOFT Certified Technical Education Center
Najvyššia autorizácia Microsoft Senior CTEC od roku 1994
ORACLE-APPROVED.gif ORACLE APPROVED EDUCATION CENTER
Oprávnenie školiť produkty spoločnosti ORACLE so všetkou firemnou podporou od roku 1997
ORACLE Gold Partner
od roku 2010
Android Authorized Training Center
od roku 2013
LP-GTP-H.jpg Global Knowledge Learning Provider

Autodesk Authorized Training Center (ATC Autodesk) 
od roku 2011
Dodávateľ certifikačných školení HP Inc
Cert_Lrn_Lrn_Part_Insignia_preferred.png Hewlett Packard Enterprise Certification and Learning Designated Learning Partner
Certifikačné školenia v rámci programu HPE Partner Ready a EDU Trainings
Adobe Authorized Training Centre
od roku 2006
Autorizácia Pinnacle
od roku 2009
Autorizácia COREL
od roku 2003
SCO Authorized Training Center
Oprávnenie školiť kurzy k produktom spoločnosti Santa Cruz Operation (SCO) podľa metodiky SCO a s využitím autorizovaných príručiek SCO od roku 1992. Získanie titulov "Instructor of the Year" a "Award of the Year", ktoré firma SCO udeľuje najlepším autorizovaným lektorom a školiacim strediskám v celosvetovom meradle.
EC-Council Accredited Training Center
od roku 2012
IREB (International Requirements Engineering Board) Training Provider
od roku 2013
redhat.jpg Red Hat Alliance Training Partner
od roku 2016
Red Hat is a registered trademark of Red Hat, Inc., in the U.S. and other countries used under license.
PartLogos_2013_Registered_Partner.png Kaspersky Lab Authorized Training Center
od roku 2016
 suse_logo_color.jpg SUSE Authorized Training Partner
od roku 2013
comptia_logo.png CompTIA Authorized Partner
autorizace od roku 2015
sap_logo.png SAP Partner
od roku 2013
bcs_logo.png Autorizace PRINCE2®
od roku 2014
edb_logo.png Autorizace EnterpriseDB
od roku 2015
DASA Training Partner
od roku 2018
IPMA - International project management association
 
preneurs_logo.png ITpreneurs Partner
od roku 2015


Autorizácie na testovanie znalostí

Prometric Testing Centre
Autorizácia k vykonávaniu medzinárodne uznávaných certifikačných skúšok vedomostí a skúseností pracovníkov od roku 1998
Virtual University Enterprises - VUE
Autorizácia k vykonávaniu medzinárodne uznávaných certifikačných skúšok znalostí a skúseností pracovníkov od roku 2001
Pearson VUE Select od roku 2010
European Computer Driving Licence
autorizácia od roku 1999
European Computer Driving Licence Advanced
autorizácia od roku 2010
Microsoft Office Specialist
autorizácia od roku 2001
kryterion_logo.png Kryterion
autorizácia od roku 2014


Členstvo v IAMCP

Medzinárodná asociácia partnerov Microsoft
členom od 2011


Členstvo v ICTU

ICT UNIE
členom od roku 1999


Členstvo v AIVD

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých
v Slovenskej (od roku 2013) a Českej a republike (od roku 2002)


Členstvo v SPPR

logo_SPPR---kopia.jpg Spoločnosť pre projektové riadenie
členom od 2014


Členstvo v organizácii People Management Forum

členom organizácie People Management Forum predtým (ČSRLZ)


Certifikát kvality služieb

Spoločnosť GOPAS je od roku 1996 držiteľom medzinárodne uznávaného certifikátu kvality podľa normy ISO pre systém riadenia pre oblasť služieb školení a prípravy pracovníkov v oblasti výpočtovej techniky. Kvalita služieb je riadená systémom, ktorý odpovedá normám ISO 10013 a radu ISO 9000, najmä ISO 9001.


Akreditácie

Akreditácia Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy pre rekvalifikáciu v odbore výpočtovej techniky od roku 1996. Akreditácia oprávňuje vykonávať rekvalifikačné kurzy pre organizácie v Českej republike.
Akreditácia Ministerstva školstva SR
od roku 2005