DevOps? Staňte sa certifikovaným product ownerom!

Akreditovaný kurz DASA DevOps Product Owner rozširuje tradičné programy Agile Product Owner a zaoberá sa rozšírenou sadou požiadaviek, s ktorými sa vlastník produktu stretáva, keď tímy začnú preberať zodpovednosti Dev aj Ops. Program pokrýva tradičné koncepty a schopnosti Agile a Scrum, ale v kontexte DevOps. Výsledkom je, že tento program je ideálny pre nových a aspiračných vlastníkov produktov a vzrušujúci pre skúsených vlastníkov produktov, ktorí chcú pochopiť, ako sa ich úloha vyvíja v dôsledku technológií DevOps.


Čo sa na kurze naučíte
Porozumieť konceptom Agile a Scrum, diskutovať o úlohe a charakteristikách tímu DevOps a vysvetliť hlavné kompetencie vlastníka produktu. Naučíte sa tiež popisovať kompetencie vlastníka produktu v praxi, diskutovať o tom, ako zapojiť a ovplyvniť zainteresované strany, aby ste maximalizovali hodnotu. Kľúčové bude tiež naučiť sa využiť rôzne techniky agilných odhadov používaných vlastníkmi produktov, diskutovať niekoľko náročných situácií vlastníka produktu.

Osnova kurzu:
  • Úvod do problematiky
  • Kontext vlastníka produktu
  • Úlohy vlastníka produktu
  • Vízia produktu
  • Maximalizácia hodnoty
  • Doručovanie hodnoty

Kód kurzu Dátum Počet dní
[DEVOPSPO] 26.10.2020
2