Kompletná administrácia Microsoft SQL Server 2016

Ste databázovým špecialistom, ktorého úlohou je nasadenie databázového systému Microsoft SQL Server 2016 a zabezpečenie jeho kompletného riadenia a údržby? Alebo ste vývojárom a architektom IT, ktorý sa chce oboznámiť s funkciami správy SQL Servera? Potom by ste mali navštíviť kurz Microsoft SQL Server 2016 – kompletná administrácia [MOC 20764/20765], kde získate kompletný prehľad o správe celého SQL Serveru 2016.

V úvode sa dozviete o architektúre a súčastiach SQL Serveru a procese inštalácie a inovácie Microsoft SQL Server 2016. Zahŕňa tiež kompletnú správu databáz, zabezpečenie prístupu k údajom, automatizáciu s agentom SQL Server a pravidelnú údržbu databázy (kontrola integrity a údržba indexu). Kurz je určený na monitorovanie prevádzky SQL Serveru a odstraňovanie bežných problémov.

Hoci je kurz kombináciou dvoch kurzov MOC, kapitoly nie sú zjednodušené a skrátené, vynechajú sa len opakujúce sa informácie a témy vrátane programu Microsoft Azure.

Čo vás naučíme

  • Orientovať sa v komponentoch Microsoft SQL Server 2016
  • Vykonávať inštalačný proces a poinštalačnú konfiguráciu
  • Konfiguráciu a správu databáz
  • Automatizovanú údržbu databázy
  • Predchádzať strate údajov zálohovaním
  • Zabezpečiť vaše dáta

Pre úspešné absolvovanie tohto kurzu je potrebné aby ste mali základné znalosti operačných systémov Microsoft Windows, konceptu databáz a T-SQL (na úrovni jednoduchého príkazu SELECT).


Najbližšie plánované termíny kurzu


Kód kurzu Dátum Počet dní
MOC 20764/20765 22.7.2019; 16.9.2019; 18.11.2019 5Predošlé kurzy

Microsoft SQL Server 2016 - vytváranie dotazov v T-SQL [MOC20761]
Kurz je určený pre databázových administrátorov, databázových vývojárov, BI špecialistov a užívateľov, ktorí sa chcú naučiť spracovávať a dotazovať dáta uložené v databázach na Microsoft SQL Server pomocou jazyka T-SQL. Na kurze sa detailne zoznámite so syntaxou a možnosťami jazyka T-SQL, od základných konštrukcií a princípov jazyka, až po veľmi pokročilé dotazy. Zistiť viac »

Odporúčané kurzy

Microsoft SQL Server 2016 – ladenie výkonu a optimalizácia [MOC10987]

Kurz je určený ako pre databázových administrátorov, ktorí sú zodpovední za monitoring a optimalizáciu výkonu celej inštancie SQL Serveru, tak pre databázových vývojárov, ktorí sa naučia optimalizovať výkon databázových dotazov. Zistiť viac »

Návrh databázového riešenia Microsoft SQL Server 2014/2016 [MOC20465D]

Na tomto 3 dňovom kurze sa naučíte navrhnúť a nasadiť vysoko dostupné riešenie postavené na SQL Server 2014/2016. Dozviete sa, aké technológie ponúka SQL Sever pre dosiahnutie vysokej dostupnosti a ako navrhnúť vaše riešenie tak, aby prežilo aj výpadok celého datacentra. Na kurze sa preberajú technológie AlwaysOn Availability Groups, AlwaysOn Failover Cluster Instances, Transaction Log Shipping a Replikácia. Zistiť viac »