Objektovo orientované programovanie v C++

Tento kurz je určený pre účastníkov, ktorí prechádzajú z jazyka C na C++ alebo len chcú preniknúť do problematiky návrhu a implementácie objektov v jazyku C++. Predstavované techniky sú striktne platformovo neutrálne, použiteľné v operačných systémoch Windows, UNIX, Linux a pod. Na kurze sa naučíte definovať objekty, konštruktory a deštruktory, používať virtuálne funkcie, dedičnosť a agregáciu, preťažovať operátorov a spracovávať udalosti a výnimky.

Kurz je určený pre programátorov, testerov i vedúcich projektov, ktorí sa chcú zoznámiť s návrhom a implementáciou objektu v C++.

Naučíme Vás:
 • Definícia objektu v C++
 • Atribúty a metódy objektov
 • Prístupové práva k atribútom a metódam
 • Konštruktory, implicitné konštruktory, copy-konštruktory
 • Deštruktory
 • Dedičnosť
 • Virtuálne funkcie, deštruktory
 • Operátory new a delete
 • Statické metódy a atribúty

Osnova kurzu:
 • Úvod do teórie Objektovo orientovaného programovania
 • Objektovo orientované programovanie
 • Dedičnosť v C++
 • Polymorfizmus a iné špeciality

Najbližšie plánované kurzy

Kód kurzu Dátum Počet dní
[CPP_OOP]
8.6.2020
5

Mohlo by vás zaujímať

Jazyk UML I [GOC26]
Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú zoznámiť so základmi jazyka UML a s možnosťami jeho využitia pri analýze a návrhu informačných systémov. Na kurze sa zoznámite so základnými symbolmi jazyka UML, jednotlivými diagramami a súvislosťami medzi nimi.

Návrhové vzory v prostredí Java (Design & Patterns) [GOC271]
Tento kurz sa zaoberá aplikáciou návrhových vzorov, známych ako Design & Patterns. Naučíte sa používať vzory v analýze, architektúre, designe, programovaní, tzv. idiómy a refaktorizačné vzory ako aj vzory pre ladenie výkonu a vzory pre testovanie. Počas kurzu bude ukázaný rad techník, metód, postupov a praktík Best Practices, použiteľných v jednotlivých etapách a disciplínach tvorby softwaru.

Architektúra softwarových systémov [GOC272]
Tento kurz je zameraný predovšetkým na zoznámenie sa s architektonickými princípmi tvorby Enterprise aplikácií metódou aplikácie adekvátnych architektonických vzorov. Naučíte sa používať architektonické vzory pre efektívnu tvorbu informačných systémov, resp. ich častí. Počas kurzu bude ukázaný rad techník, metód, postupov a praktík Best Practices, použiteľných v jednotlivých etapách a disciplínach tvorby softwaru.

Objektovo-orientovaná analýza v praxi [GOC28]
Kurz sa zaoberá tvorbou analytického modelu informačného systému pomocou objektovo-orientovaného prístupu. Na kurze sa naučíte vytvárať konzistentné modely systému v jazyku UML, zoznámite sa s podstatou objektovo-orientovaného prístupu a s jeho aplikáciou na analýzu informačného systému, vychádzajúcou z modelu podnikových procesov.

Návrhové vzory v prostredí .NET (Design Patterns) [GOC274]
Tento kurz sa zaoberá aplikáciou návrhových vzorov Design & Patterns. Naučíte sa používať vzory v analýze, architektúre, designe, programovaní, tzv. idiómy a refaktorizačné vzory ako aj vzory pre ladenie výkonu a vzory pre testovanie. Počas kurzu bude ukázané mnoho techník, metód, postupov a praktík, nazvaných Best Practices, použiteľných v jednotlivých etapách a disciplínach tvorby softwaru.

Agile methods and Scrum process - Intro [SCRUM1]
Chcete sa dozvedieť viac o agilných metódach a SCRUM procese alebo Extreme Programming (XP)? Tento kurz sa zameriava na vysvetlenie základných princípov agilných metód riadenia projektu, SCRUM procesu a metód XP. Znalosti získané na kurze budú dobrým základom pre zavádzanie agilných metód do vášho tímu, či organizácie ako celku.