Pracujte bezpečne a kreatívne vďaka kurzom Microsoft 365

Pre firmy znamená investícia do vzdelania svojich IT špecialistov investíciou do vlastnej budúcnosti. Pripravili sme pre vás nové školenia z oblasti Microsoft 365, ktoré vás pripravia na konkrétne certifikačné skúšky.

Vyberte si odporúčané kurzy a certifikácie podľa vašej pracovnej pozície vo firme.

Microsoft 365 - Administrátor
Staráte o celé prostredie v organizácii, jeho udržanie v prevádzke a rozvoj a máte na starosti serverové a desktopové operačné systémy, riešite prevádzku serverov, poštových systémov a úložísk dát či podporujete koncových užívateľov v ich práci?

Kurzy: Microsoft 365 - správa bezpečnosti a zariadení Office365 [MOCMS-101]
Microsoft 365 - nasadenie a správa Exchange [MOCMS-200]
Microsoft 365 - pokročilá správa Exchange [MOCMS-201]
Microsoft 365 - zabezpečenie [MOCMS-500]

Odporúčané certifikačné skúšky:
Exam MS-100 – Microsoft 365 Identity and Services
Exam MS-101 – Microsoft 365 Mobility and Security
Exam MS-200 – Planning and Configuring a Messaging Platform
Exam MS-201 – Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform
Exam MS-500 – Microsoft 365 Security Administration
Microsoft 365 Certified Fundamentals
 
Microsoft 365 - Desktop Admin
Sú koncové zariadenia, desktopy, notebooky, tablety a mobily vašou hlavnou činnosťou? Nasadzujete operačné systémy, aplikácie, ich aktualizácie, riešite konfiguráciu a zabezpečenie koncových zariadení?

Kurzy: Microsoft 365 - nasadenie a správa Windows 10 moderne [MOCMD-101]

Odporúčané certifikačné skúšky:
Exam MD-101 – Managing Modern Desktops
Exam MS-900 – Microsoft 365 Fundamentals


Microsoft 365 - Team Leader
Vediete akokoľvek veľký tím ľudí? Je vašou úlohou je zabezpečiť aby celý tím fungoval efektívne a ako dobre bude orchester zladený?

Kurzy: Microsoft 365 - správa obsahu v SharePoint Online, Office365 a Teams [MOCMS-300]
Microsoft 365 - správa SharePoint 2019 a SharePoint Online [MOCMS-301]


Odporúčané certifikačné skúšky:
Exam MS-300 – Deploying Microsoft 365 Teamwork
Exam MS-301 – Deploying SharePoint Server Hybrid
Transition Exam MS-302 – Microsoft 365 Teamwork Administrator Certification Transition
Exam MS-900 – Microsoft 365 Fundamentals

Ako sa na kurz alebo certifikačnú skúšku prihlásiť?
Kontaktovaním nášho klientskeho servisu na adrese info@gopas.sk.