Level č. 3 - Python, dátová analýza

Kurz Python III. - dátová analýza (Pandas) [PYTHON_DATAN] je určený pre všetkých záujemcov, ktorí hľadajú flexibilný nástroj pre analýzu dát, záujemcov o spracovanie dát v programovacom jazyku Python, ktorí ho plánujú použiť na manipuláciu, analýzu a vizualizáciu dát, resp. pre nasadenie v oblasti Data Science.

Čo sa na kurze naučíte
Účastníci kurzu sa naučia používať knižnicu Pandas a dalšie podporné knižnice, ktoré sú potrebné pre prácu s dátami, ich analýzu a vizualizáciu. Školenie vedie účastníkov príkladmi reálnych data setov a reálnych projektov z oblasti spracovania dát. Uvedené príklady a postupy sú samozrejme použiteľné pre Linux/UNIX, WINDOWS a OS X.
 
Osnova kurzu
 • Pandas
 • Inštalovanie pandas
 • NumPy pre pandas
 • Pandas Series Object
 • Pristupovanie k dátam
 • Upratovanie v dátach
 • Kombinovanie a prepracovanie dát
 • Zoskupovanie a agregácia dát
 • Časové rady dát
 • Vizualizácia
 • Aplikácia do financií

Najbližšie plánované termíny kurzu

Kód kurzu Dátum Počet dní
[PYTHON_DATAN] 3.8., 23.11.2020 (GTT) 5

Požadované vstupné znalosti:
Stredne pokročilé programovanie v jazyku Python.

Mohlo by vás zaujímať

Python I - základný kurz [PYTH]
Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť základy moderného, elegantného a vysoko efektívneho jazyka Python. Na tomto kurze sa naučíte základné vlastnosti jazyka a jeho použitie pri písaní skriptov na platforme UNIX aj Windows.

Python II - pokročilé techniky [PYTH2]
Kurz je určený pre skúsenejších programátorov v jazyku Python, ktorí sa chcú zoznámiť s pokročilými prvkami jazyka ako je OOP, paralelné programovanie a základy funkcionálneho programovania, získať prehľad o moduloch a balíčkoch v štandardnej knižnici, atď.

Python IV - BigData a Hadoop [PYTH4]
Kurz predstavuje vývoj Big Data v prostredí programovacieho jazyka Python. Python je teraz najdôležitejším jazykom nielen pre vývojárov aplikácií, analytikov dát, ale predovšetkým pre profesionálov v odbore Data Science.