Tieto školenia vám ušetria kopu času!

Kráčajte súčasne s trendom a navštívte školenia zamerané na procesnú automatizáciu pomocou robotov. Vďaka tomu budete informovaní o aktuálnych možnostiach robotickej automatizácie, RPA.

Tá momentálne predstavuje obrovský benefit, ktorý využíva veľké množstvo odborníkov. Práve kvôli svojej jedinečnosti tvorí významnú formu riadenia procesov, obľúbenú u rozličných firiem.

Školenia budú prebiehať vo forme odborného výkladu s praktickými ukážkami a samozrejme nebudú chýbať ani cvičenia na počítačoch či tlačené prezentácie.

Robotická automatizácia procesov I [RPA1]

Osnova kurzu:

 
 • Prečo a na čo sa RPA používa?
 • Ako s RPA začať a čo sú ideálne predpoklady?
 • Je tvorba softvérových robotov skôr programovanie alebo analýza?
 • Pre koho má táto technológia najväčší prínos?
 • Ako spoznať, že má zmysel (ekonomický aj logický) proces automatizovať pomocou RPA?
 • Čo je pre tvorbu RPA riešenie potrebné alebo príprava PDD a SDD (dokumentácia).
 • Predstavenie najväčších / najrozšírenejších RPA nástrojov a ich rámcovej porovnanie
 • Členenie RPA nástrojov (Robot, Studio, Orchestrator, SVN tool, databázy)
 • Praktická ukážka UiPath
 • Praktická ukážka BluePrism
 • Cenová politika RPA nástrojov
Viac informácií o kurze »

Pre koho je kurz určený?
Pre kohokoľvek, kto sa zaujíma o technológie, procesy, automatizáciu a trendy v týchto oblastiach.

Najbližšie plánované termíny kurzu


Kód kurzu Dátum Počet dní
RPA1   11.3., 20.4.2020 1

Robotická automatizácia procesov II [RPA2]

Osnova kurzu:


 • Úvod do RPA a UiPath + príprava a dokumentácia
 • Vývoj v UiPath
 • Orchestrator a praktické cvičenia
 • SDD a ďalšie
Viac informácií o kurze »

Pre koho je kurz určený?
Pre kohokoľvek, kto chce prostredníctvom RPA nástroja UiPath automatizovať procesy.

Najbližšie plánované termíny kurzu


Kód kurzu Dátum Počet dní
RPA2   23.3.2020, 15.6.2020 5