Inštalujte, konfigurujte a riaďte. VMware vSphere

VMware je software, vďaka ktorému je možné na jednom počítači prevádzkovať niekoľko virtuálnych počítačov naraz – od desktopov až po veľké databázové systémy a umožňuje tak zákazníkom konsolidovať serverové prostredie. Uľahčuje správu, prideľovanie a poskytovanie zdrojov serverov, jednoducho a priamočiaro vyvíjať distribuované aplikácie a rapídne urýchliť celý proces vývoja a testovania.

Päťdňový kurz [VMWICM67] obsahuje intenzívne praktické cvičenia zamerané na inštalovanie, konfigurovanie a riadenie VMware vSphere® 6.7, ktoré zahŕňa VMware ESXi™ 6.7 a VMware vCenter Server® 6.7. Slúži ako príprava na administráciu infraštruktúry vSphere pre akokoľvek veľkú organizáciu.
Kurz je určený pre systémových administrátorov a systémových inžinierov.

Čo sa na kurze naučíte
 • Popísať software-defined data centra
 • Vysvetliť komponenty vSphere a ich funkcie v infraštruktúre
 • Riadiť vCenter Server Appliance
 • Architektúru vCenter Server
 • Konfigurovať vSphere HA
 • Riadiť vSphere HA a VMware vSphere® Fault Tolerance
 • Úvod do problematiky
 • Uvedenie do vSphere a Software-Defined Data Center
 • Vytváranie virtuálnych strojov
 • vCenter Server
 • Konfigurovanie a riadenie virtuálnych sietí, skladov
 • Riadenie virtuálnych strojov
 • Riadenie a monitorovanie zdrojov
 • vSphere HA, vSphere tolerancia chýb, ochrana dát
 • vSphere DRS
 • vSphere Update Manager
 • vSphere Troubleshooting

Najbližšie voľné termíny

Kód kurzu Dátum Počet dní
[VMWICM67] 20.4.2020
5

Pre absolvovanie kurzu sa predpokladá skúsenosť so systémovou administráciou na operačných systémoch Microsoft Windows alebo Linux.

vmware_480x250_3.jpg