Vyberte si z ponuky kurzov PYTHON!

Táto séria kurzov je určená pre všetkých záujemcov o programovanie v jazyku Python.

Tento mimoriadne populárny jazyk je univerzálny, jeho zdrojový kód sa číta veľmi dobre a najmä sa dá rýchlo naučiť. Je skvelý pre výuku algoritmizácie a programovania.
So svojou elegantnou syntaxou je predurčený na rýchle prototypovanie vo veľmi širokej sfére použiteľnosti od testovania cez web aplikácie až po dátovú analýzu a pokročilú analytiku, ako sú napr. rôzne aplikácie strojového učenia v štandardnom ako aj v distribuovanom prostredí veľkých dát (Big Data).

Python - dátová analýza (Pandas) [PYTHON_DATAN]

Kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorí hľadajú flexibilný nástroj pre analýzu dát, záujemcov o spracovanie dát v programovacom jazyku Python, ktorí ho plánujú použiť pre manipuláciu, analýzu a vizualizáciu dát, resp. pre nasadenie v oblasti Data Science.

Osnova kurzu:
 • Modul Pandas, NumPy
 • Práca s dátami
 • Časové rady, vizualizácia

 • Kód kurzu Dátum Počet dní
  [PYTHON_DATAN] 3.8., 23.11.2020
  5

Python I - úvod do programovania [PYTHON_INTRO]

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť základom moderného, elegantného a vysoko efektívneho jazyka Python. Počas tohto kurzu sa naučíte základné vlastnosti jazyka, používať funkcie a dátové štruktúry a základy objektovo orientovaného programovania v jazyku Python.

Osnova kurzu:
 • Základné dátové typy
 • Práca s reťazcami, s kolekciami, súbormi
 • Funkcie, moduly a balíčky

 • Kód kurzu Dátum Počet dní
  [PYTHON_INTRO] 13.7., 28.9.2020
  5

Python II - pokročilé techniky [PYTHON_ADV]

Kurz je určený pre všetkých programátorov, ktorí majú skúsenosť s programovaním v jazyku Python na úrovni kurzu PYTNON_INTRO alebo skúsených vývojárov, ktorí majú skúsenosti s inými programovacími jazykmi a chcú na Python prejsť. Na kurze sa naučíte pokročilejšie prvky jazyka ako je OOP, paralelné programovanie, základy funkcionálneho programovania, získať prehľad o moduloch a balíčkoch v štandardnej knižnici, ale napríklad aj o testovaní alebo sieťovej komunikácii, ale aj mnoho ďalších potrebných tém.

Osnova kurzu:
 • Pokročilé OOP techniky, konštrukty jazyka
 • Funkcionálne programovanie v Pythone, tvorba skriptov
 • CPython, zaujímavé moduly a balíčky
 • Testovanie, aplikácia s GUI

 • Kód kurzu Dátum Počet dní
  [PYTHON_ADV] 10.8., 12.10.2020
  5


Python - BigData a Hadoop [PYTHON_BIGDATA]

Kurz predstavuje vývoj Big Dáta v prostredí programovacieho jazyka Python. Python je najdôležitejším jazykom nielen pre vývojárov aplikácií, analytikov dát, ale predovšetkým pre profesionálov v oblasti Data Science. Pojem Big Dáta sa momentálne odráža v mnohých oblastiach a sektoroch národného hospodárstva, a preto je nutné nielen získať teoretické vedomosti, ale aj praktické skúsenosti so spracovaním veľkého množstva dát.

Osnova kurzu:
 • MapReduce v Python
 • Jazyk Pig a Python, Spark/Yarn
 • Základy strojového učenia z dát, vizualizácia dát
 • Workflow Management v Python (Oozie)
Kód kurzu Dátum Počet dní
[PYTHON_BIGDATA] 7.9., 14.12.2020
5


Python - vývoj webových aplikácií [PYTHON_WEB]

Kurz je určený pre všetkých skúsených programátorov v jazyku Python, ktorí chcú získať prehľad o možnostiach použitia tohto jazyka pre tvorbu webových aplikácií a webových služieb. Na kurze sa naučíte používať framework Flask, šablónovací systém Jinja2 pre tvorbu webových aplikácií. Taktiež sa naučíte vytvárať a používať REST a SOAP webové služby.

Osnova kurzu:
 • Webové aplikácie
 • Webové služby
Kód kurzu Dátum Počet dní
[PYTHON_WEB] 7.10.2020
3

Python III - vývoj databázových aplikácií [PYTHON_DB]

Kurz je určený pre všetkých skúsených programátorov v jazyku Python, ktorí chcú získať prehľad o možnostiach použitia tohto jazyka na prístup k dátovým zdrojom. Na kurze sa naučíte používať SQL aj NoSQL databázy, ale aj objektovo relačné mapovanie SQLAlchemy.

Osnova kurzu:
 • Práca so súborovým systémom
 • Práca s databázami

 • Kód kurzu Dátum Počet dní
  [PYTHON_DB] 5.10.2020 2

 
O lektorovi kurzov Python

kurina-kruh.png
Ing. Tibor KURINA, Ph.D.


Dlhodobý školiteľ v oblasti unixových operačných systémov (Solaris, Linux), scriptových programovacích jazykov (Python, R, Scala, Perl, BASH, SQL), architektúry informačných systémov a big dát v podnikovom (enterprise) prostredí. Hlavný záujem má zameraný najmä na enterprise architektúru,  Big Data infraštruktúru a ich vzájomnú integráciu, dátovú analýzu streamových dát a pokročilú analytiku. Praktické skúsenosti získava z veľkých projektov u dodávateľov ako je Sun Microsystems, Dell, Oracle ale aj u koncových zákazníkov z akademického, finančného resp. telekomunikačného segmentu.

Python_vseobecny_480x250_2.jpg