Absolvujte ITIL Service Strategy aj s certifikačnou skúškou

Service Strategy je prvá fáza životného cyklu poskytovania IT služieb podľa odporúčania ITIL. Úlohou tejto fázy je zvážiť všetky aspekty požiadaviek na novú IT službu, na zmenu v existujúcej službe, v súlade s obchodnou aj IT stratégiou.

V rámci tejto fázy je potrebné zaistiť funkčné aj nefunkčné požiadavky na danú IT službu, zvážiť službu v kontexte celého portfólia poskytovaných služieb, posúdiť potrebné zdroje a vyhodnotiť finančnú náročnosť. Trojdňový akreditovaný kurz ITIL Service Strategy [ITIL3SS], sa zameriava na jednotlivé princípy, čiastočné aktivity, metódy a nástroje, použité v jednotlivých procesoch. Ďalej sa zameriava na role (a ich zodpovednosť), definované v týchto procesoch, na využívané technológie a v neposlednom rade na implementáciu a s ňou spojené výzvy a riziká.

Na konci tohto školenia získate znalosti a zručnosti, aby ste:
 • Porozumeli základom Stratégie služieb
 • Porozumeli významu princípov a základných pojmov Stratégie služieb
 • Zoznámili sa s aktivitami, metódami a technikami, používanými v každom procese zo Stratégie služieb a jeho rozhraním s inými procesmi
 • Pochopili dôležitosť governance
 • Uvedomili si potrebu usporiadať Stratégiu služieb tak, aby ste dosiahli vysoko výkonnú organizáciu.
 • Vysvetlili, ako implementovať Stratégiu služieb
 • Porozumeli technologickým a implementačným aspektom Stratégie služieb
 • Pochopili výzvy, kritické faktory úspechu (CSF) a riziká, súvisiace so Stratégiou služieb
Kurz ITIL Service Strategy + certifikačná skúška [ITIL3SST], Vás na skúšku nielen pripraví, ale na jeho konci ju môžete rovno absolvovať.

Certifikačná skúška
 • Otázky s výberom zo 4 možných odpovedí
 • Celkový počet otázok je 8
- Najlepšia odpoveď je ohodnotená 5 bodmi
- Druhá najlepšia odpoveď je ohodnotená 3 bodmi
- Tretia najlepšia odpoveď je ohodnotená 1 bodom
 • Pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať 28 bodov zo 40 možných, t.j.70 %
 • Dĺžka 90 minút (+23 min pre kandidátov, ktorí nemajú angličtinu ako rodný jazyk)
 • Bez možnosti použiť akékoľvek materiály

"Accredited ITIL® trainings are provided by ict-123.com, s.r.o. and ITE-learning company accredited by PeopleCert Examination Institute. ITIL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited používana s jej povolením. Všetky práva vyhradené."