COBIT 2019 - Framework for Frameworks

V každej firme už počuli o rôznych „best practices“ a „frameworkoch“. Tí, čo prevádzkujú service desk poznajú ITIL. Tí, čo riešia projekty poznajú PRINCE2, alebo nejakú agilnú metódu ako je SCRUM. Tí, čo riešia architektúru zase poznajú TOGAF. Každý z týchto frameworkov pomôže určitej skupine ľudí. Aby ale tieto frameworky pomohli celej firme, je potreba ich prepojiť a konzistentne používať.

A k tomu je možné použiť práve framework s názvom COBIT. Ak sa o tomto frameworku chcete dozvedieť viac a zoznámiť sa s novinkami v jeho novej verzii 2019, absolvujte náš nový kurz COBIT 2019 Foundation + certifikačná skúška [COBIT19FT]!

COBIT® je rámec pre riadenie informácií a technológií (I&T), ktoré zaisťujú dosahovanie podnikových cieľov. Tento základný kurz je určený pre súčasných držiteľov certifikátu COBIT 5 Foundation, rovnako ako aj pre tých, ktorí majú záujem o získanie najnovšieho certifikátu nadácie. Tento dvojdňový kurz popisuje koncepty, modely a kľúčové definície rámca COBIT a pomáha pripraviť študentov na skúšku nadácie COBIT 2019 Foundation.

Na konci tohto školenia získate znalosti a zručnosti:
 
 • Identifikovať súvislosti, prínosy a kľúčové dôvody pre použitie COBIT ako rámca pre správu informácií a technológií
 • Rozpoznať popis a účel produktov COBIT
 • Zladiť COBIT s ďalšími platnými rámcami a štandardmi
 • Pochopiť a popísať princípy systému riadenia
 • Popísať zložky systému riadenia
 • Pochopiť celkovú štruktúru a obsah kaskádovania cieľov
 • Identifikovať 40 cieľov správy a riadenia informácií a technológií
 • Pochopiť vzťah medzi zložkami cieľa správy a riadenia informácií a technológií
 • Sledovať výkonnosť riadenia založeného na COBIT
 • Ako navrhnúť systém riadenia na mieru pomocou COBIT
 • Vysvetliť kľúčové body obchodného prípadu COBIT
 • Pochopiť a pripomenúť fázy implementačného prístupu COBIT
 • Popísať vzťahy medzi návrhom a implementáciou COBIT
 • Pripraviť sa na skúšku COBIT 2019 Foundation

"Accredited COBIT® 2019 trainings are provided by ict-123.com, s.r.o. and ITE-learning company accredited by PeopleCert Examination Institute. COBIT® 2019 is a trademark of the Information System Audit and Control Association, Inc. (ISACA), registered in the United States and other countries. www.isaca.org"


 
Mohlo by Vás zaujímať

Absolvujte ITIL Service Strategy aj s certifikačnou skúškou
Service Strategy je prvá fáza životného cyklu poskytovania IT služieb podľa odporúčania ITIL. Úlohou tejto fázy je zvážiť všetky aspekty požiadaviek na novú IT službu, na zmenu v existujúcej službe, v súlade s obchodnou aj IT stratégiou. Viac info »

Dostaňte pod kontrolu Vašich IT dodávateľov
Na novom kurze Riadenie IT dodávateľov [RITDO] Vám poskytneme ucelený pohľad na celý proces riadenia IT dodávateľov. Pozrieme sa na celý „životný cyklus“ zákazky od počiatočného impulzu "niečo" kúpiť, cez tvorbu zadania, výberové konanie, uzavretie zmluvy, plnenie predmetu zmluvy, až po uzavretie a vyfakturovanie zákazky. Viac info »

Ako dostať Vaše IT pod kontrolu? Príďte na ITIL4!
Získajte kompletný prehľad o riadení IT služieb s pomocou best practice frameworku ITIL®. Vyskúšajte si pomocou prípadových štúdií implementáciu ITIL® procesov, podporných služieb, nastavenie funkcií a rolí. Pripravili sme si pre Vás novinku ITIL4! Táto verzia reaguje na vývoj nielen v oblasti technológií, ale aj v oblasti riadenia IT. Viac info »

"Accredited ITIL® trainings are provided by ict-123.com, s.r.o. and ITE-learning company accredited by PeopleCert Examination Institute. ITIL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited používana s jej povolením. Všetky práva vyhradené."