Certifikačné skúšky počas karantény

Z dôvodu predĺženia karanténnych opatrení sme nútení zrušiť testovanie a certifikácie, a to minimálne do 31. 5. 2020. Táto lehota môže byť predĺžená v závislosti od vývoja situácie. Všetci prihlásení účastníci budú kontaktovaní zo strany testovacieho strediska, prípadne test platforiem (Pearson Vue, Prometric, Kryterion, Nextec, Psi) a požiadaní o presun či storno skúšky cez vlastné registračné účty.

Certifikačnú skúšku môžete zložiť aj online z pohodlia domova. Voucher na skúšku si objednáte na info@gopas.sk. Pred objednaním vouchera je potrebné sa informovať, či daný vendor poskytuje možnosť online skúšok.

=======

Microsoft skúšky »
 
V súvislosti s poslednými udalosťami súvisiacimi s vírusovým ochorením COVID-19 urobil Microsoft ústretové kroky smerom ku všetkým účastníkom či záujemcom o certifikácie Microsoft.

Keďže testovacie centrá zatvárajú či markantne obmedzujú svoju kapacitu, alternatívou pre účastníkov je online testovanie z pohodlia domova alebo kancelárie. O aktuálnych možnostiach tejto služby sa dozviete na stránke platformy Pearson Vue, cez ktorú certifikácie Microsoft prebiehajú.

Microsoft taktiež dočasne zrušil poplatky za presun či storno skúšky, ak je dodržaný deadline 24 hodín vopred.

Veľa skúšok, ktoré sú súčasťou certifikácií MCSA, MCSD a MCSE mali byť trvalo vyradené z ponuky ku 30. 6. 2020. Na základe súčasnej situácie a karanténnych opatrení, ktoré sťažujú účastníkom ich zloženie, bolo ich vyradenie z ponuky odložené na 31. 1. 2021. Všetci záujemcovia tak majú naďalej šancu certifikácie získať včas. Zoznam všetkých skúšok s odloženým termínom vyradenia z ponuky nájdete TU.

Microsoft role-based certifikátom s exspiráciou medzi 26. marcom a 31. decembrom 2020 (úplný zoznam) bude predĺžená platnosť o šesť mesiacov. Napríklad, ak má vaša certifikácia vypršať 30. septembra 2020, jej platnosť sa po novom predĺži do 30. marca 2021. Nový dátum exspirácie sa na Vašom Microsoft účte automaticky aktualizuje počas nasledujúceho mesiaca.

Všetky zakúpené Microsoft vouchery pre skúšky Pearson Vue s končiacou platnosťou v rozmedzí od 26. 3. do 31. 8. 2020 boli automaticky predĺžené do 31. 1. 2021.

=======

Oracle skúšky »

Spoločnosť Oracle je ďalším ústretovým poskytovateľom, ktorý pristúpil k online testovaniu z pohodlia domova či kancelárie. Podrobnosti a požiadavky nájdete tu.
Vašu skúšku si môžete preplánovať do online prostredia, tzv. OnVUE cez účet na www.pearsonvue.com/oracle, viac informácií nájdete tu.

=======

CompTIA skúšky »

Rovnako tak spoločnosť CompTIA vyšla v ústrety účastníkom svojich skúšok. Aj skúšky CompTIA je možné teraz absolvovať online. Vašu skúšku si môžete preplánovať do online prostredia cez vlastný účet na www.pearsonvue.com/comptia. Viac informácií nájdete tu.

CompTIA vouchery s koncom platnosti medzi 17. 3. a 30. 4. 2020 budú automaticky predĺžené do 30. 6. 2020.

CompTIA vouchery s koncom platnosti medzi 1. 5. a 31. 5. 2020 budú predĺžené do 31. 7. 2020.

POZOR: Presun skúšky do online prostredia/objednanie online skúšky nie je možné zabezpečiť z našej strany. Účastník tak musí učiniť sám cez vlastný registračný účet. Upozorňujeme, že komunikácia s proktorom, ktorého zaisťuje PersonVUE, je výhradne v anglickom jazyku!