Chcete získať základné znalosti programovania?

Navštívte kurz Základy programovania a algoritmizácie [PRG], ktorý je určený pre každého, kto doposiaľ  neprogramoval alebo má s programovaním iba minimálne skúsenosti.

Účastníci kurzu sa naučia základy algoritmizácie a programovania a získajú skúsenosti s vytváraním vývojových diagramov a ich implementáciou. Naučia sa používať premenné, základné dátové typy, riadenie toku programu a používanie logických operátorov ako napr. AND a OR.
 
Osnova kurzu
  • Základné pojmy (Program/Algoritmus, Proces vývoja, Kompilácie, Debugging)
  • Dáta a dátové štruktúry
  • Práca s výrazmi
  • Algoritmizácie
  • Event-Driven programovanie
  • Základné príkazy jazyka Visual Basic
  • Chyby
  • Záverečné pokyny

Najbližšie plánované termíny kurzu


Kód kurzu Dátum Počet dní
PRG   26.8.2019; 28.10.2019; 4.12.2019
3Odporúčané kurzy
Microsoft Excel – vývoj aplikácií I [MSEX5]
Na tomto kurze sa zoznámite so základmi jazyka Visual Basic for Application (VBA), ktorý slúži pre tvorbu makier a automatizovanie práce v Microsoft Excel. Účastníci kurzu sa naučia pracovať s objektovým modelom Microsoft Excel, využívať základné objekty, ako sú Workbook, Worksheet a Range pre prácu so zošitmi, listami a oblasťami. V rámci výučby bude prezentovaných a vyskúšaných mnoho praktických a užitočných makier pre zjednodušenie práce s programom Microsoft Excel. Zistiť viac »
 
Microsoft Excel – vývoj aplikácií II [MSEX6]
Na tomto kurzu získate mnoho praktických zručností, ktoré sú nevyhnutné pri vývoji aplikácií pre MS Excel. Naučíte sa pristupovať k súborovému systému a písať vlastné procedúry pre Import/Export, budete pristupovať k databáze SQL Server a zoznámite sa s objektmi Connection, Command a Recordset knižnice ADO, naučíte sa vytvárať vlastné formuláre a pracovať s ovládacími prvkami, budete vytvárať doplnky pre MS Excel a spoznáte mnoho ďalších možností. Zistiť viac »

Microsoft Access – vývoj aplikácií [MSAC2a]
Kurz je určený pre každého, kto chce získať znalosti a schopnosti v oblasti programovania a vytvárania databázových aplikácií v rámci prostredia Microsoft Access. Na kurze sa naučíte základy makrošablón, pristupovať k objektovému modelu Microsoft Access, používať knižnicu ADO (ActiveX Data Objects) na prístup k dátam a zabezpečiť databázu. Zistiť viac »