Design your digital business


 • Kontrola nad budúcnosťou vašej organizácie
 • Prístup k informáciám v reálnom čase
 • Informované rozhodnutia
 • Jediná platforma

 

BiZZdesign Enterprise Studio je užívateľsky prívetivá kolaboratívna platforma, tvoriaca 360-stupňový náhľad fungovania podniku, čo umožňuje priebežne plánovať, realizovať, sledovať a riadiť zmeny. Ponúka výkonné integrované modelovanie vo viacerých disciplínach na zlepšenie komunikácie, zvýšenie produktivity a zrýchlenie zmeny. Rovnako v nej objavíte pokročilú analytiku prezentovanú formou prehľadných dashboardov, ktoré poskytujú zainteresovaným stranám jasný prehľad a podporia rozhodovanie. To umožňuje riadiť nepretržité inovácie a premeniť vašu organizáciu na digitálny podnik budúcej generácie. Či vstupujete na nové trhy, riešite fúziu, akvizíciu, snažíte sa o zabezpečenie dodržiavania nových predpisov alebo chcete znížiť náklady.

BiZZdesign Enterprise Studio integruje sedem esenciálnych disciplín podporujúcich realizáciu zmeny:

 • Enterprise architektúru
 • Riadenie business processov
 • Riadenie portfólia
 • Business model
 • Riadenie rizík, bezpečnosti a dodržiavanie predpisov
 • Business logiku a model rozhodovania
 • Management dát

Prečo práve BiZZdesign?

 • nezávislými analytickými spoločnosťami je považovaný za lídra na trhu
 • Enterprise Studio je extrémne výkonné a jednoducho sa implementuje len za pár dní
 • ponúka rozsiahlu knižnicu akcelerátorov
 • reálne výsledky už v priebehu niekoľkých týždňov
 • flexibilná spolupráca s partnermi pomáha naplniť strategické obchodné ciele
 • jediná platforma podporuje priebežnú zmenu obchodného modelu
 • prechod uľahčia poskytované školenia a odborné služby


Bezplatné demo

Free trial na stiahnutie