DevOps ako fenomén, ktorý hýbe svetom IT

Začalo sa to zhruba pred 10 rokmi, kedy bol Patrick Debois frustrovaný konfliktami jednotlivých zainteresovaných strán projektu migrácie veľkého dátového centra a začal premýšľať, ako to urobiť lepšie.

Odvtedy si DevOps prešiel dlhou cestou a stal sa synonymom pre flexibilné, rýchle, spoľahlivé a lacné IT, ktoré ale zároveň plní požiadavky biznisu s najväčšou možnou kvalitou. Jediný háčik je v tom, že DevOps nie je metóda alebo nástroj, ako napríklad ITIL alebo PRINCE2. Je to určitá filozofia alebo prístup ku organizácii práce v IT. Táto filozofia sa neustále vyvíja na základe zdieľaných skúseností z rôznych projektov a firiem. Z tohto pohľadu DevOps nikto nevlastní. Preto nemôže existovať JEDEN univerzálny systém certifikácií. Napriek tomu môžeme pokusy o vytvorenie tohto systému certifikácií okolo seba vidieť. Zopár si ich ukážeme.

Skôr ako si povieme, ktorý systém je ten pravý, je dobré si povedať niečo o DevOps. Častokrát sa spomína tzv. CALMS model


Aby sme tento model mohli naplno využiť, potrebujeme si oblasť riadenia IT rozdeliť na 2 časti. Technologickú časť a ľudskú časť. V prípade technologickej časti si ľudia často myslia, že sa jedná o nástroj automatizácie, ale tá je až druhoradá. Aby sme ju mohli použiť, musíme najprv prispôsobiť architektúru nášho informačného systému. Tu sa zvyčajne spomínajú dve oblasti. Jadro (core) sa skladá z fyzickej infraštruktúry (dátové centrá a pod.) a aplikačná nadstavba, ktorá sa skladá z tzv. microservices.

V prípade ľudskej časti hovoríme o DevOps tímoch. Aby tieto tímy fungovali rýchlo a efektívne, prestávame ich budovať na základe odbornosti a začíname ich budovať na základe produktu, za ktorý sú zodpovední. To znamená, že začíname miešať dokopy analytikov, vývojárov, testerov a administrátorov. Ale ako to už býva, tak jednotlivé profesie nie sú v priebehu času využívané rovnomerne. Niekedy je potrebné viac analytika a niekedy zas niekoho iného. Aby boli všetci členovia tímu využívaní rovnomerne, je potrebné, aby sa vedeli do istej miery zastupovať. Musia okrem svojej špecifikácie vedieť aj niečo iné. Často sa tu spomína tzv. T-shape profil.

Čo to znamená?

Znamená to, že každý má síce svoju špecializáciu, ale musí mať aj základné znalosti práce tých ostatných. Jednoducho povedané, vývojár si musí vedieť občas nainštalovať server a admin si musí vedieť napísať nejaký ten skript. Presne taký systém certifikácie treba.
Je potrebné, aby systém certifikácie podporoval začlenenie pracovníka do DevOps tímu. Aby podporoval široké základy, na ktorých sa dá stavať určitá špecializácia. Bohužiaľ veľmi často môžeme naraziť na certifikácie typu DevOps system engineer, DevOps project manager, DevOps architect, DevOps product owner a pod.

Daný človek sa naučí určitú časť veľmi dobre, ale zároveň  mu môže chýbať niečo iné. Jeden z mála systémov certifikácie, ktorý sa tomuto trendu vymyká je DASA competence model. Tento model definuje 12 oblastí znalostí a 5 úrovní znalostí. V rámci 12 oblastí je 8 tvrdých oblastí a 4 mäkkých.

Ide o nasledujúce oblasti
- Architecture and design
- Business value optimization
- Business analysis
- Test specification
- Programming
- Continuous delivery
- Security, risk and compliance
- Infrastructure engineering
- Continuous improvement
- DevOps leadership
- Teambuilding
- Courage

Úrovne znalosti
1 - novice
2 - competent
3 - proficient
4 - expert
5 - master

Výsledný model potom môže vyzerať taktoSystém certifikácií postavený na tomto modeli vyzerá potom tak, že každý pracovník by mal mať znalosti na druhom stupni pre všetky oblasti (DASA DevOps Fundamentals). Aby dobre zapadol do ľubovoľného DevOps tímu, mal by mať mäkké znalosti na treťom stupni (DASA DevOps Practitioner). Potom už len záleží na oblasti, v ktorej by sa chcel špecializovať.

Systém certifikácií má potom nasledujúce stupneCelý systém certifikácií je potom doplnený o možnosti self-assessmentu, kde si každý záujemca môže overiť, ako na tom je, ktorým smerom sa chce vydať a čo všetko sa plánuje naučiť tak, aby našiel dobré uplatnenie v ľubovoľnej organizácii.

GOPAS SR je firma akreditovaná pre poskytovanie ako oficiálnych kurzov, tak aj certifikácii podľa tohto modelu. Pre tých, ktorí o DevOps zatiaľ veľmi nepočuli, je určený neakreditovaný kurz DevOps Introduction bez certifikácie.

„Vo veľa firmách má IT úlohu „údržbára“ informačnej infraštruktúry a aplikácií. Dosť často je počuť aj povzdych samotných ľudí v IT, že v manažmente firiem stále existujú ľudia, ktorí chcú lacné IT. Zabúdajú, že IT umožňuje príchod nových výrobkov na trh (to znamená rýchlosť), a že je biznis a IT čím ďalej tým viac od seba závislé a akýkoľvek výpadok môže poškodiť celú firmu (to znamená kvalita). Z týchto 3 parametrov (cena, kvalita a rýchlosť), vieme uspokojiť vždy len dva  nich.  Je dôležité o týchto témach hovoriť a odpovedať na otázky, aké činnosti musí IT vykonávať, aby splnilo očakávania meniaceho sa prostredia a biznisu.“ hovorí Martin Vitouš.

Téme DevOps venuje Martin Vitouš prednášku na konferencii Fire it up, kde sa môžete zúčastniť aj workshopu na túto problematiku.

Ak chcete porozumieť zásadám a postupom DevOps pomocou prípadových štúdií z reálneho života a príkladov z praxe, vyberte si jeden z našich kurzov:
DevOps Introduction [DEVOPSI]
DevOps Fundamentals [DEVOPSF]
DevOps Practiotioner [DEVOPSP]

Ak máte záujem aj o ďalšie kurzy v oblasti riadenia IT, tak nás neváhajte kontaktovať na info@gopas.sk.