Java developeri pozor! Je tu nový kurz Java SE9

Pre všetkých Java vývojárov je dostupný nový kurz Java SE 9: Exploiting Modularity and Other New Features, ktorý ich zoznámi s novinkami v Java 9. Asi najväčšou novinkou Java SE 9 je modularizácia JRE, z ktorej profituje ako samotné runtime prostredie, tak i programátori knižníc.

Zoznámte sa s Java SE 9

Nový kurz naučí vývojárov používať modulárny systém na navrhovanie aplikácií s vyššiu bezpečnosťou a lepšou výkonnosťou. Budú mať tiež možnosť experimentovať s novými funkciami, ktoré uľahčujú vývoj aplikácií, ako je project Jigsaw a DTLS. Na kurze sa budú môcť zoznámiť nielen s JRE, ale aj s JShell, pomocnými metódami pre prácu s kolekciami a poľami, vylepšeným Stream API, alebo napríklad detailnejšie s možnosťou nastavenia anotácie.

Java SE 9 d99947

Čo sa naučíte?

  • Navrhovať aplikácie s využitím modulárneho systému, jeho spoľahlivejšiu konfiguráciu, vyššiu bezpečnosť a výkon a ľahšie škálovateľné aplikácie
  • Migrovať krok za krokom existujúce aplikácie do modulárnych aplikácií a zvoliť, ktoré časti aplikácií migrovať ako prvé
  • Riešiť bežné problémy vyskytujúce sa pri migrácii aplikácie vrátane cyklických závislostí a rozdelených balíkov
  • Využívať nové služby na to, aby boli modularizované aplikácie robustnejšie a ľahšie rozšíriteľné
  • Vytvárať JAR súbory, ktoré je možné spustiť na rôznych verziách Java
  • Používať vhodné metódy na zoštíhlenie kódu, ktorý sa zdá byť podrobný, neefektívny alebo rozsiahli, a zvýšiť tak jeho čitateľnosť
  • Používať JShell na rýchle spustenie experimentov s menším kódom a testovanie nových API

 

Obľúbené formáty školení

Záujemci majú na výber z viacerých foriem školení podľa toho, čo im najviac vyhovuje. Veľmi obľúbenou formou sú Training On Demand (TOD) kurzy dostupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek formou samoštúdia využitím online videí. Pre tých, ktorí dávajú prednosť priamemu kontaktu so školiteľom, je vhodná intenzívna forma štúdia priamo v jednej z našich moderných počítačových učební, vedená odborným lektorom GOPASu. Alebo populárna online forma školenia Live Virtual Class s odborným lektorom dostupným online odkialkoľvek.

ORACLE University kurzy v GOPAS-e

Ďalšie obľúbené kurzy Java nájdete tu.