Jazykové verzie skúšok PRINCE2®


Ak sa v novom roku chystáte na niektoré z našich školení PRINCE2® a radi by ste využili možnosť absolvovať oficiálnu certifikačnú skúšku, tak si poriadne premyslite či budete chcieť skúšku absolvovať s českom alebo anglickom jazyku.

Od 1.1.2018 je možné absolvovať PRINCE2® 2017 certifikačné skúšky len v anglickom jazyku. Naopak staršie PRINCE2® skúšky je možné absolvovať iba v českom jazyku. Nezabudnite preto pri výbere zohľadniť tento fakt.

 cr-vlajka-(1).png Skúšky v českom jazyku prebiehajú pri kurzoch:
PRINCE2® Foundation + certifikačná skúška [PRINCE2FT]
PRINCE2® Practitioner + certifikačná skúška [PRINCE2PT]
PRINCE2® Foundation + Practitioner + certifikačná skúška [PRINCE2FPT]
PRINCE2® Recertifikácia + recertifikačná skúška [PRINCE2R]
PRINCE2® Agile Practitioner + certifikačná skúška [PRINCE2AT]


uk-vlajka.png  Skúšky v anglickom jazyku prebiehajú pri kurzoch:
PRINCE2® 2017 Foundation + certifikačná skúška [PRINCE2F17T]
PRINCE2® 2017 Practitioner + certifikačná skúška [PRINCE2P17T]
PRINCE2® 2017 Foundation + Practitioner + certifikačná skúška [PRINCE2FP17T]

O metodike PRINCE2®

PRINCE2® je zrozumiteľná, štruktúrovaná metodika projektového riadenia rozsiahle používaná vládou Veľkej Británie, Francúzska, Poľska a ďalších krajín. Je takisto rozšírená a využívaná v súkromnom sektore, nielen vo Veľkej Británii, ale aj po celom svete.

Nie je teda nijak zvláštne, že jedným zo základných kvalifikačných predpokladov pre získanie či upevnenie pozície projektového manažéra je získanie medzinárodne platného akreditovaného certifikátu PRINCE2®.

V dnešnej dobe je certifikát podmienkou pre riadenie projektov nie len pri zákazkach štátnej správy, ale aj v súkromnom sektore. Z hľadiska HR je certifikácia jedným z najviac vyhľadávaných kvalifikačných atribútov pri obsadzovaní pozícií projektových manažérov a team leadrov.

"Accredited PRINCE2® trainings are provided by ict-123.com, s.r.o. and ITE-learning company accredited by PeopleCert Examination Institute. PRINCE2® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited používana s jej povolením. Všetky práva vyhradené."