Programujte v SharePointe s novými kurzami v GOPASe!

Ak chcete získať ucelený prehľad o možnostiach programových úprav, rozšírení a využití SharePointu, vo verziách 2019, 2016 a Online, tak odporúčame navštíviť tieto tri ponúkané kurzy.

Zoznámime Vás so všetkými dostupnými API, naučíme upravovať SharePoint po funkčnej aj vzhľadovej stránke, ukážeme Vám, ako vytvoriť, odladiť a nasadiť aplikácie pre OnPremise aj Online SharePoint a postupne Vás prevedieme konfiguráciou vývojového prostredia, vytváraním Framework aplikácií, od jednoduchších, až po veľmi komplexné.

 
sharepoint-kurzy-pocitacova-skola-gopas-cz.pngSharePoint 2019 - vývoj aplikácií I [SHRP_DEV1]
Tento 5-dňový kurz, je určený pre programátorov aspoň s minimálnou skúsenosťou s technológiou SharePoint, ktorí chcú získať ucelený prehľad o možnostiach programových úprav, rozšírení a využití SharePointu vo verziách 2019, 2016 a Online. V priebehu týždňového kurzu vás prevedieme všetkými hlavnými technológiami vývoja pre SharePoint, zoznámime vás so všetkými dostupnými API a naučíme Vás upravovať SharePoint po stránke funkčnej aj vzhľadovej. Zistiť viac »
 
 
sharepoint-kurzy-pocitacova-skola-gopas-cz.pngSharePoint 2019 - vývoj aplikácií II [SHRP_DEV2]
Kurz je určený pre programátorov so základnou znalosťou technológie SharePoint, ktorí chcú získať ucelený prehľad o možnostiach programových úprav, rozšírení a využití SharePointu vo verziách 2019 a 2016 a Online. V priebehu týždňového kurzu vás prevedieme dvoma najrobustnejším technológiami vývoja pre SharePoint. Zoznámime vás s dostupnými API, naučíme vytvoriť, odladiť a nasadiť aplikácie pre OnPremise aj Online SharePoint, s využitím menej často používaných funkcií. Zistiť viac »
 
 
sharepoint-kurzy-pocitacova-skola-gopas-cz.pngSharepoint Framework [SHRP_FRAMEWORK1]
Kurz je určený pre vývojárov webových aplikácií, ktorí chcú získať detailné znalosti o možnostiach programových úprav, rozšírenia a využitia vo verziách SharePoint 2019 a SharePoint Online, pomocou úplne novej client-side technológie SharePoint Framework (SPFx). V priebehu týždňového kurzu vás postupne prevedieme konfiguráciou vývojového prostredia, vytváraním Framework aplikácií od jednoduchších, až po veľmi komplexné. Vyskúšate si deployment, upgrady, testovanie i ladenie on-premise i online prostredí. Zistiť viac »
 

Najbližšie plánované termíny kurzov

Kód kurzu Dátum Počet dní
SHRP_DEV1 30.3.2020; 11.5.2020
5
SHRP_DEV2 25.5.2020 5
SHRP_FRAMEWORK1 info@gopas.sk 5Mohlo by Vás zaujímať
SharePoint 2019/2016/Online - prispôsobenie prostredia pre správcov obsahu [GOC222]
Päťdňový kurz, určený správcom (vlastníkom) kolekcií webov, v prostredí ako on-prem SharePoint, tak aj SharePoint Online, kde sa naučíte, ako prispôsobiť prostredie potrebám vašej podnikovej jednotky a efektívne využívať všetky možnosti práce a úprav prostredia cez webový prehliadač.
 
SharePoint 2019/2016/Online – vývoj aplikácií pomocou SharePoint Designer pre správcov obsahu [GOC187]
Tento päťdňový kurz nadväzuje na úvodný kurz [GOC222]. V tomto kurze zúročia znalosti z predchádzajúceho kurzu a vybudujú jednoduchý informačný systém spoločnosti, na ktorého príklade si praktickou formou vyskúšajú množstvo pokročilejších úkonov v prostredí SharePoint Designer i prácu s externými dátami.

SharePoint 2019/2016/Online - vývoj workflow pomocou SharePoint Designer [GOC188]
Trojdňový nadväzujúci kurz pre správcov obsahu a vývojárov, kde sa naučíte vytvárať deklaratívne SharePoint workflow, pomocou SharePoint Designer a Visio Professional. Na kurze sa neprogramuje, ale predpokladá sa dobrá predchádzajúca znalosť práce v SharePoint Designer.

SharePoint 2019/2016/Online - tvorba podnikových aplikácií pomocou Microsoft Flow a PowerApps [GOC189]
Dvojdňový kurz pre správcov obsahu a vývojárov, na ktorom sa naučíte vytvárať podnikové aplikácie deklaratívne, pomocou webového prehliadača a nástroja Power Apps Studio. Na kurze sa neprogramuje, ale predpokladá sa dobrá znalosť správy obsahu, úpravy vzhľadu pomocou SharePoint Designera a vývoja vlastných workflow.

Viac informácií o ponúkaných termínoch a zľavách kurzov, nájdete na www.gopas.sk/kurzy alebo sa informujte na info@gopas.sk.