Naučte sa úspešne implementovať mikroslužby spolu s nami!


Komplexita vývoja aplikácií a služieb na základe architektúry Mikroslužieb vyžaduje použitie frameworku, ktorý zabezpečí ich realizáciu s čo najmenšími nákladmi. Okrem toho dobrý opensource framework musí mať dostatočne veľkú komunitu a musí za ním stáť silný hráč. V prípade Spring Boot frameworku za ktorým je spoločnosť Pivotal, sú tieto predpoklady splnené viac než dostatočne.

Spring Boot

Podporuje rýchly vývoj aplikácií (Rapid Application Development) na Spring IO platforme, posúva jednoduchosť konfigurácie aplikácií na ďalšiu úroveň a umožňuje tímom sústrediť sa na podstatné témy súvisiace s biznisom. Tieto atribúty robia z Boot-u ideálnu platformu pre vývojárov ktorí už majú skúsenosti so Spring technológiami, alebo ktorí plánujú prechod z Java EE platformy. Pokiaľ uvažujete o využití moderných technológií od IoT až po Big Data, moderných metodológií vývoja softvéru nielen v Jave pre aplikácie bežiace na cloud-e, Spring Boot je pre Vás správna voľba.

0125_2018_GOPAS_SK---Letak_SPRING_BOOT_banner_480x250_01.jpg

NOVINKA

kurz Spring Boot Microservices [JSPRINGBOOT1]

Cieľom tohto kurzu je zoznámiť účastníkov s návrhom a vývojom distribuovaných aplikácií nasaditeľných do cloudového prostredia. Na kurze sa zoznámite s architektúrou mikroslužieb, výhodami a nevýhodami tohto prístupu, s postupmi a nástrojmi pre úspešné zvládnutie a implementáciu mikroslužieb, a to na populárnej platforme Spring Boot a Spring Cloud, a to vrátane nasadenia a prevádzky tohto typu aplikácií.

Požadované vstupné znalosti


 Java SE – programovanie II [JPROG1_5]

Tento kurz je nadväzujúci kurz na JPROG1 - Java SE – programovanie I. V prvej časti sa preberajú zložitejšie jazykové konštrukty v Jave. Predovšetkým tie, ktoré pribudli do Javy vo verzii 5 (Generics) a 8 (odkazy na metódy, lambda výrazy). Druhá časť kurzu sa zaoberá novšími triedami knižnice Java SE 5 až 8, predovšetkým java.util.concurrent, Date / Time API (java.time), File New I / O (java.io.file)... Zistiť viac »


Spring Framework [JSPRING]

Kurz je zameraný na Spring Framework, ktorého popularita, ako náhrada za zložité a náročné aplikačné servery, neustále stúpa. Kurz sa zameriava ako na základné funkcie Spring Framework – Dependency Injection, či aspektovo orientované programovanie, tak na pokročilé serverové techniky, medzi ktoré patrí napríklad komunikácia s databázou pomocou JDBC a JPA, webové služby a... Zistiť viac »

 
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na info@gopas.sk.