Nenechajte svoje webové aplikácie v PHP bezprizorné

Počas našich kurzov programovania v PHP sa objavil veľký záujem o problematiku zabezpečenia webových aplikácií v PHP. Táto problematika si zaslúži samostatný kurz. A to predovšetkým preto, aby bol dostatok času pozrieť sa na túto problematiku viac do hĺbky a podrobne ju rozobrať.Radi by sme vám preto teraz predstavili špecializovaný kurz Zabezpečenie webových aplikácií v PHP [INTPH_SEC], ktorý sme pre vás pripravili.
 
Na tomto dvojdennom kurze si prakticky osvojíte spôsoby vývoja, ktoré umožnia udržať  krok s modernými metódami v PHP a pomôžu vám zabezpečiť vaše webové aplikácie pred najčastejšími hroziacimi útokmi a pre kvalitnú ochranu citlivých dát v súlade s GDPR. Na mnohých príkladoch budú demonštrované užitočné novinky v aktuálnych verziách PHP 7+, naučíte sa využívať moderné bezpečné kryptografické funkcie a algoritmy, napr. populárnu cross-platformovú  knižnicu Sodium, ktorá je dostupná nielen pre PHP, ale aj pre Java, JavaScript, Python, Perl, atď.
 

Ďalej vám vysvetlíme a ukážeme, ako zabezpečiť projekt webovej aplikácie pred najčastejšími spôsobmi útokov a ako vyvíjať webové aplikácie v súlade s GDPR compliance. Zistiť viac »

Osnova

•    Práca s populárnymi balíčkami PHAR (PHP Archive, obdoba JAR v Jave)
•    Zabezpečenie citlivých informácií vo webových aplikáciách
•  Revolučná cross-platformová knižnica Sodium s modernými kryptografickými     funkciami
•    Symetrické a asymetrické šifrovanie v PHP
•    Replay attack a ochrana pomocou nonce pri šifrovaní
•    Aktuálne najväčšie bezpečnostné hrozby webových aplikácií a ochrana proti nim v PHP
•    Validácia vstupných dát užívateľa v PHP 7
•   Nástroje na sledovanie a modifikáciu HTTP(S) komunikácie, využitie sniffovacieho nástroja pri kontrole zabezpečení webovej aplikácie
•    Tvorba webovej aplikácie v súlade s GDPR
Zobraziť kompletnú osnovu »

Mohlo by vás zaujímať

PHP framework: Symfony
Kurz PHP framework Symfony [INTPH_SYMFONY] je určený pre PHP vývojárov, ktorí sa chcú zoznámiť so základmi frameworku Symfony. Symfony je jednak sada rôznych komponentov, určených na použitie vo vašich vlastných PHP projektoch, jednak je to PHP framework, určený na tvorbu webových aplikácií stredného a väčšieho rozsahu.
 
PHP framework: Silex
Silex je PHP micro-framework, využívajúci komponenty z veľkého frameworku Symfony. Je vhodný na zoznámenie sa  s tvorbou webu pomocou frameworku všeobecne. Aj keď sám osebe obsahuje iba nevyhnutnú funkcionalitu pre rozbehanie webu s rôznymi adresami, je možné ho rozširovať o šablonovací systém, formuláre, strojové spracovanie údajov a ďalšie funkcie.