Nová séria kurzov na tému Data Science

Súčasným trendom v biznise je snaha o skvalitnenie produkcie, predchádzanie nečakaným situáciám či už vo výrobe, obchode alebo v oblasti bezpečnosti, ale taktiež odhadom budúceho chovania zákazníkov tak, aby ich budúce potreby mohli byť čo najlepšie uspokojené. Ku tomu sa pridávajú moderné technologické trendy založené na implementácii a nasadení najrôznejších senzorov monitorujúcich alebo priamo ovládaných vzdialených zariadení ako sú domácnosti, autá alebo automatické stroje vo výrobe.

Firmy majú pred sebou veľké výzvy

Tento technologický šprint nás stavia pred veľké výzvy, ktoré by sa dali charakterizovať množstvom a častokrát ohromujúcou rýchlosťou vzniku dát. Tradičné Business Intelligence metódy a technológie dokážu ukázať zaujímavé informácie, avšak nie sú stavané na nečakane veľký objem dát, na rýchlosť ich vzniku, ale taktiež na ich nerelačné štruktúry. V neposlednom rade je pomocou tradičného BI problematické hľadanie a objavovanie skrytých vzorcov správania v týchto objemných a štrukturálne neistých dátach.  Práve bez týchto vzorcov správania nie sme schopní odhadovať budúce situácie a eliminovať riziko, zvyšujúcu nespokojnosť zákazníkov alebo aspoň nie v dostatočnej kvalite.

0124_2018_GOPAS_SK---Letak_MOC_GOC_banner_480x250_01.jpg

Poďme spoločne siahnuť na dno (Vašich dát)

Preto GOPAS SR prichádza so sériou kurzov na tému Data Science, počas ktorých sa účastníci dozvedia nielen, čo je to Data Science, ako do tohto odboru zapadá strojové učenie (Machine Learning), ale taktiež postupy, jazyky a ako tieto nástroje použiť pre implementáciu prediktívnych modelov. V neposlednej rade kurzy z oblasti Data Science pomáhajú poslucháčom objasniť kritéria výberu vhodného prediktívneho modelu pre určitú situáciu.

Vladimír Mužný nezávislý konzultant a vývojár databázových riešení na platforme Microsoft SQL Server od verzie 7.0.

Snimka.JPGNezávislý lektor, konzultant a vývojár databázových riešení na platforme Microsoft SQL Server od verzie 7.0. Zaujíma sa nielen o design a optimalizáciu databáz, ale aj riešeniami pre obsluhu výroby, migračnými a integračnými projektami. V poslednej dobe prepadol oblastiam Data Science/Machine Learning, ktoré považuje za nekonečnú disciplínu s obrovskou perspektívou.

Vstupom do oblasti Data Science je kurz GOC670 – Úvod do Data Science a strojového učenia v Microsoft SQL Server a Microsoft Azure.

GOC670 – Úvod do Data Science a strojového učenia v Microsoft SQL Server a Microsoft Azure

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o prácu s dátami, sú doma v relačnom návrhu alebo tvoria BI riešenia, ale zároveň by chceli získať prehľad o moderných trendoch využitia dát pre sofistikované analýzy. Kurz je vhodný ako začiatok pre ďalšiu špecializáciu v obrovskej a častokrát neprehľadnej oblasti Data Science. Počas kurzu účastníci získajú architektonický prehľad a tiež prehľad o postupe práce na vývoji Data Science a Machine Learning riešenia. Kurz je vedený tak, aby ukázal účastníkom príležitosti, ako využiť výkonnosť cloudových technológií, ale tiež, ako úspešne riešiť Data Science projekty vo vlastnom izolovanom prostredí od cloudu. Zistiť viac »

MOC 20773 – Analýza veľkých dát pomocou Microsoft R
Jazyk R je založený na jazyku S vyvinutom  už v 70. rokoch 20. storočia pre účely rozsiahlych analýz viacrozmerných dát. Dnes je jazyk R veľmi mocným a pomerne rozšírených nástrojom pre transformáciu dát, ich sumarizáciu a samozrejme tiež pre budovanie a využitie prediktívnych modelov mnohých druhov. Kurz MOC 20773 je zameraný na najrôznejšie aplikácie jazyka R v bežnej praxi. Zistiť viac »

MOC 20774 – Data Science v cloude s využitím Azure Machine Learning
Azure Machine Learning je výborným miestom, na ktorom si môžete osvojiť bežné postupy pre prácu na Data Science projektoch. Kurz vás prevedie mnohými skrytými miestami tohto obsiahleho prostredia. Získané znalosti potom viete využiť aj vo vlastných prostrediach. Zistiť viac »

MOC 20776 – Spracovanie veľkých dát pomocou Microsoft Cloud Services
V súčasnosti vznikajú veľmi objemne dáta nepredstaviteľnou rýchlosťou z mimoriadneho množstva miest. Ako napríklad môže poslúžiť on-line hranie hier, alebo aplikácie, ktoré informujú cestujúcich na letiskách pomocou mobilných aplikácií a podobne. Zachytenie a následné spracovanie týchto dát môžeme skvele realizovať s pomocou cloudových služieb, ako sú Event Hub, Stream Analytics či Data Factory. Za úložisko môžeme zvoliť buď relačné Azure SQL Data Warehouse alebo Big Data služby ako Data Lake. Kurz prevedie účastníkov procesom spracovania dát od ich vzniku až po analýzu, taktiež pomôže vyznať sa v širokej škále služieb, ktoré môže Microsoft Azure využiť. Zistiť viac »

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na info@gopas.sk.