Poskytujeme istoty aj v neistej dobe! Časť II.

Okrem Garancie termínov konania kurzov, Vám IT školiace stredisko GOPAS SR ponúka aj Garanciu získaných vedomostí. Je to jednoznačná výhoda, ktorú majú účastníci našich kurzov. Spočíva v tom, že účastník kurzu môže dané školenie navštíviť ešte raz, a to úplne zadarmo.

Využiť ju môžu všetci absolventi štandardných otvorených školení, realizovaných v priestoroch IT školiaceho strediska GOPAS SR.

Podmienky pre uplatnenie Garancie získaných vedomostí

Garancia sa vzťahuje len na otvorené kurzy, ktoré boli uskutočnené v interných priestoroch spoločnosti, s cieľom umožniť zákazníkom opakovanie absolvovaného kurzu. Jedinou  podmienkou pre využitie tejto ponuky, je zažiadať o opakovanie kurzu do 30 dní od absolvovania kurzu dôkaznou formou – mailom, na info@gopas.sk.

Nárok na garanciu získaných vedomostí zaniká vtedy, keď je kurz stiahnutý z našej ponuky kurzov alebo nie je už pre daný kurz vypísaný žiadny iný termín.

V prípade, ak chcete znova absolvovať kurz CEHv10 je nutné uhradiť 10% z aktuálnej ceny kurzu. Táto podmienka sa vzťahuje len na tento konkrétny kurz.