Prepojte vnútornú on-prem infraštruktúru s prostredím Azure

Trojdňový kurz Microsoft Azure - integrácia základných on-prem technológií [MOC10992], je základný kurz pre IT správcov. Počas tohto kurzu budete riešiť technológie, ako prenos virtuálnych počítačov a ich VHD diskov, VPN, dátové úložiská a pod. Ponúkame Vám odborný výklad s praktickými ukážkami a samostatné cvičenia na virtuálnych počítačoch, na platforme Hyper-V.

Osnova kurzu
  • Prehľad cloudového prostredia a Azure
  • Prehľad možností nasanie do Azure
  • Prehľad Azure virtuálnych počítačov a ďalších cloudových služieb
  • Využitie obrazov virtuálnych počítačov a ich diskov k migrácii služieb do Azure
  • Rozširovanie HPC záťaže do Azure
  • Využitie kontajnerov a Azure Service Fabric
  • Prehľad technológie Azure Virtual Network Service
  • Prepojenie a rozšírenie on-prem sietí do Azure
  • Prehľad možností Azure v oblasti úložiska dát
  • Prehľad technológie Azure Site Recovery
Viac informácií nájdete na www.gopas.sk/MOC10992


Príprava na certifikačné skúšky

Pri certifikovaných skúškach Microsoft platí, že okrem certifikácií MCM, nie je účasť na oficiálnom MOC kurze nutnou podmienkou pre absolvovanie skúšky. Oficiálne kurzy MOC, spoločnosti Microsoft, aj naše vlastné kurzy GOC, sú vhodnou súčasťou prípravy na certifikačné skúšky spoločnosti Microsoft, ako sú MTA, MCP, MCSA, MCSE alebo MCM.

Primárnym cieľom kurzu ale nie je priamo príprava na certifikačné skúšky, ale zvládnutie teoretických princípov a osvojenie si praktických skúseností, nutných ku efektívnej práci s daným produktom. MOC kurzy obvykle pokrývajú takmer všetky oblasti, ktoré sú požadované pri príslučných certifikačných skúškach. Na kurze im ale nevenujeme vždy presne rovnaký čas a dôraz, ako certifikačná skúška naozaj vyžaduje.
Ako ďalšiu prípravu na certifikačné skúšky, je možné využiť napríklad knihu od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit), alebo elektronický self-test software.