Symantec potvrdil Silver partnerstvo na ShowIT 2019

Ako ďalší Silver partner konferencie ShowIT 2019, sa Vám predstaví americká softvérová spoločnosť Symantec. Symantec poskytuje softvér a služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Prevádzkuje jednu z najväčších svetových sietí počítačovej inteligencie, pomáha spoločnostiam, štátnej správe a jednotlivcom, zabezpečiť najdôležitejšie údaje, vždy, keď je to potrebné.

Ich cieľom je riešenie rozvíjajúcej sa kybernetickej hrozby, ktorá je spôsobená zavedením mobilných a cloudových sietí a vzniká v oblasti regulácie a ochrany súkromia.

Ochrana informácií je teda účelom ich podnikania, veria, že je tiež ústredným prvkom podnikovej zodpovednosti v každej spoločnosti digitálneho veku. V dnešnej dobe, po celom svete, prúdi veľká časť údajov, ktoré sú zväčša osobné a dôverné. Táto skutočnosť vyvolala nárast počítačovej trestnej činnosti, ako je napr. krádež identity a online podvody.


                          

Spoločnosť Symantec unifikovala bezpečnostné riešenie pre poskytnutie komplexnej ochrany informácií a ochrany proti malware cez všetky koncové zariadenia, siete a cloudové aplikácie. O komplexnej kybernetickej ochrane Symantec, Vám v stredu 6. februára o 16:15, príde porozprávať Sales Engineer, Jiří Endršt. Táto prednáška sa bude zaoberať výhodami komplexnej integrácie (aj s riešením tretích strán), využitie strojového učenia a automatizácie reakcií na generované udalosti.