User Experience a prototypovanie

Na kurze User Experience a prototypovanie [UX1] sa zoznámite s konceptom vytvárania HTML prototypov a pochopíte základné princípy toho, ako sa zaoberať User Experience (UX), ktoré sa niekedy prekladá ako "užívateľský prežitok". Počas kurzu sa zoznámite s nástrojom Axura RP 8 a naučíte sa s ním pracovať od samých začiatkov, až po pokročilejšie funkcie.

Čo Vás naučíme


Prejdeme si koncept vytvárania HTML prototypov, základné ovládanie nástroja, štandardné prvky (widgety) a ich správanie a naučíte sa štruktúrovať prototyp do stránok a zložiek. V časti, venovanej základným interakciám, sa zameriame na navigáciu, využitie dynamických panelov a formulárovej logiky. Preberieme si pokročilé interakcie s podmienenými tokmi, využitie premenných, funkcií a repeaterov a ukážeme si riešenie niektorých častých UX patternov.Školenie je založené na praktickom používaní Axura RP 8 a témy budú vysvetlované na konkrétnych ukážkach a komplexných cvičeniach. Školenie je určené pre tých, ktorí potrebujú vytvárať wireframy alebo interaktívne prototypy a chcú Axura RP 8 využívať do hĺbky (UX designer, business analytik, softvérový analytik, solution designer, innovation designer pod.). Predchádzajúca skúsenosť s týmto nástrojom je vítaná, ale nie je podmienkou.

Požadované vstupné znalosti
  • Schopnosť do hĺbky ovládať zlozitejšie PC aplikácie typu Powerpoint, Visio, a pod.
  • Základná znalosť angličtiny (nutné pre ovládanie Axura - nejedná sa o lokalizovaný nástroj)
  • Vedieť inštalovať systémové fonty
  • Skúsenosť s HTML programovaním a / alebo iným nástrojom pre tvorbu wireframov, či prototypov je vítaná, ale nie nutné

Najbližšie plánované termíny kurzu


Kód kurzu Dátum Počet dní
UX1 12.8.2019; 8.11.2019
1

Odporúčame

Xamarin.Forms - vývoj mobilných aplikácií I (Android/iOS) [GOC4155]
Kurz je určený pre vývojárov na platforme .NET, ktorí sa chcú naučiť programovať mobilné aplikácie pre iOS a Android a chcú pri tom zužitkovať svoje vedomosti .NETu. Na kurze sa naučíte pracovať s bezplatným nástrojom Xamarin a frameworkom Xamarin.Forms, ktorý umožňuje vyvíjať aplikácie pre mobilný operačný systém Apple iOS, Google Android v .NET a ďalšie. » Viac info

Xamarin.Forms - vývoj mobilných aplikácií II (Android/iOS) [GOC4156]
Kurz je určený pre vývojárov na platforme .NET, ktorí už zvládajú základné techniky vývoja mobilných aplikácií v Xamarin.Forms v rozsahu kurzu GOC4152 - Vývoj mobilných aplikácií v Xamarin.Forms a chcú sa zoznámiť s pokročilými technikami vývoja multiplatformových mobilných aplikácií a s ďalšími možnosťami tohto frameworku, ktoré môžu využiť vo svojich aplikáciách. » Viac info

Optimalizácia výkonu, ladenia a škálovateľnosť aplikácií [GOC2126]
Kurz je určený vývojárom na platforme .NET (Core), ktorí chcú preniknúť do detailov .NET a C# aplikácií a naučiť sa písať maximálne rýchle aplikácie, používať správne koncepty alebo optimalizovať spotrebu pamäti, súčastne na odhaľovanie a diagnostiku týchto problémov ("postmortem" aj aktuálnych), s použitím dostupných nástrojov. » Viac info