Vysoký level tvorby T-SQL dotazov!

Kurz Tvorba pokročilých T-SQL dotazov v prostredí Microsoft SQL Server [GOC278] je určený pre databázových vývojárov, pokročilých uživateľov, tvorcov reportov a administrátorov, ktorí majú základné znalosti jazyka T-SQL a chcú sa naučiť pokročilé jazykové konštrukcie pre efektívne dotazovanie a spracúvanie dát za pomoci jazyka T-SQL v prostredí Microsoft SQL Serveru.

V rámci kurzu sa zoznámite s pokročilými jazykovými konštrukciami v jazyku T-SQL a na praktických príkladoch sa ich naučíte využívať. Dozviete sa, ako svoje dotazy uložiť v podobe pohľadov a uložených procedúr. Na kurze získate aj základné povedomie o optimalizácii výkonu databázových dotazov. Tento kurz je nezávislý na verzii Microsoft SQL Server, kterú používate.

Čo sa na kurze naučíte
 • Zopakujete si bežné používanie príkazu SELECT
 • Oboznámite sa s pokročilými jazykovými štruktúrami v jazyku T-SQL
 • Naučíte sa vytvárať pohľady, uložené procedúry a vlastné funkcie
 • Dozviete sa, ako merať výkon databázového dotazu a získate základné povedomie o optimalizácii výkonu databázových dotazov

Osnova kurzu
 • Opakovanie základných konštrukcií príkazu SELECT
 • Použitie poddotazov
 • Práca s výrazmi vracajúcimi tabuľku výsledkov (Table Expressions)
 • Použitie množinových operátorov
 • Použitie WINDOW funkcií na poradie, offset a agregáciu
 • Tvorba zložených procedúr
 • Úvod do programovania v jazyku T-SQL
 • Úvod do optimalizácie výkonu databázových dotazov

Najbližšie plánované termíny kurzu


Kód kurzu Dátum Počet dní
[GOC278] 8.6.2020 (Online LIVE)
3

Požadované vstupné znalosti:
Znalosť relačných databáz
Znalosť práce so SQL Server Management Studiom
Znalosť príkazu SELECT v kombinácii s Join, Where, Group by, Order by

Mohlo by vás zaujímať

Základy tvorby dotazov jazyka T-SQL v prostredí Microsoft SQL Server
[GOC277]
Úvodný kurz do problematiky získavania dát z SQL Server pomocou dotazov napísaných v T-SQL. Na kurze si príde na svoje každý účastník, pretože kurz je zameraný na všetky aktuálne podporované verzie Microsoft SQL Server. Cieľovou skupinou kurzu sú juniorské pozície vývojárov a administrátorov SQL Server a pokročilí užívatelia.