Zoznámte sa s novým moderným jazykom Kotlin!

Jazyk Kotlin je moderný staticky typizovaný objektovo-funkcionálny jazyk, ktorý využíva rozsiahly ekosystém jazyka Java, a pritom prináša rad pokrokových jazykových konštrukcií. Jazyk je pritom úplne kompatibilný s jazykom Java a umožňuje vytvárať zmiešané projekty, v ktorých sa zachovajú existujúce časti napísané v jazyku Java a pokračuje sa v ďalšom vývoji modernom objektovo-funkcionálnym spôsobom.

V kurze Kotlin - úvod do jazyka [KOTLIN1] sú vyložené konštrukcie jazyka, základné knižnice a spôsob využitia jazyka pre tvorbu serverových aplikácií.

Kurz je určený prevažne vývojárom v jazyku Java, ktorí zvažujú prechod na modernejší vývojový prostriedok, ale požadujú zachovanie plnej kompatibility s doteraz vyvinutými komponentmi. Takisto je vhodný pre programátorov pracujúcich v niektorých zo skriptovacích jazykov, ktorí chcú využiť výhody robustnosti, bezpečnosti a efektívnosti staticky typizovaného objektovo-funkcionálneho jazyka.

Osnova
  • Základy funkcionálneho programovania
  • Prehľad jazyka Kotlin
  • Triedy a objekty
  • Funkcie
  • Lambda výrazy a anonymné funkcie
Zobraziť celú osnovu »

Najbližšie plánované termíny kurzu

Kód kurzu Dátum Počet dní
KOTLIN1 28.10.2019 3Mohlo by vás zaujímať

JavaDay 2019 [JAVA_DAY19]
Pozývame Vás na 4. ročník vývojárskej Java konferencie, ktorá je určená hlavne Java vývojárom, programátorom a všetkým, čo sa o Javu a súvisiace IT technológie zaujímajú. IT školiace stredisko GOPAS SR už po štvrtýkrát privádza do Bratislavy tých najznámejších odborníkov a expertov na Javu. Budete mať možnosť sa stretnúť s najširšou Java komunitou na Slovensku a získať najčerstvejšie tipy a praktické ukážky od TOP expertov. Podrobný program konferencie pre Vás pripravujeme. Zistiť viac »

Java SE – programovanie II [JPROG1_5]

Tento kurz je nadväzujúci kurz na JPROG1 - Java SE – programovanie I. V prvej časti sa preberajú zložitejšie jazykové konštrukty v Jave. Predovšetkým tie, ktoré pribudli do Javy vo verzii 5 (Generics) a 8 (odkazy na metódy, lambda výrazy). Druhá časť kurzu sa zaoberá novšími triedami knižnice Java SE 5 až 8, predovšetkým java.util.concurrent, Date / Time API (java.time), File New I / O (java.io.file), Stream API (java.util .stream). Zistiť viac »

Java SE – programovanie III [JPROG2]
Kurz sa zaoberá praktickou stránkou programovania v Java SE. Zameriava sa na vývoj zložitejších programov na platforme Java, udalosťami, riadeným programovaním, JavaBeans, grafickým užívateľským rozhraním (Swing), pripojením do databázy, prácou so súbormi, komunikáciou po sieti, XML a volaním vzdialených webových služieb (SOAP). Zistiť viac »