Last minute kurzy

Microsoft Excel 2016/2013 – praktické využitie [MSEX216]

27. 5. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 144 EUR

ANSIBLE - Nástroj pre hromadnú konfiguráciu [ANSIBLE]

27. 5. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 360 EUR

Python I – základný kurz [PYTH]

27. 5. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 486 EUR

Tvorba klientskych skriptov v jazyku JavaScript [INTJS]

27. 5. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 585 EUR

Windows 10 – podpora a riešenie problémov [MOC 10982]

27. 5. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 900 EUR

Jazyk C# – programovanie I [GOC2124]

27. 5. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 653 EUR

Windows Server 2016 – správa účtov Active Directory, ADFS, ADRMS a ADCS [MOC 20742]

27. 5. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 1 058 EUR

Power Systems for AIX – Virtualization I: Implementing Virtualization [AN30G]

27. 5. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 1 922 EUR

Linux – administrácia systému [LXI2]

29. 5. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 365 EUR

Úvod do operačného systému UNIX [UNIX1]

30. 5. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 270 EUR

Think-cell – doplnok programu Microsoft PowerPoint pre tvorbu grafov [THCPWP]

31. 5. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 99 EUR

Microsoft Excel – makrá pre užívateľov [MSMAK1]

31. 5. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 113 EUR

Microsoft Excel 2016/2013 – praktické využitie [MSEX216]

3. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 147 EUR

Microsoft Access – pokročilé techniky [MSACPT]

3. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 230 EUR

Linux v sieťach [LXI3]

3. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 386 EUR

ITIL 4 Foundation [ITIL4F]

3. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 423 EUR

Python II – pokročilé techniky [PYTH2]

3. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 428 EUR

Windows Server 2019/2016 - novinky v Hyper-V a vysokej dostupnosti virtualizácie [GOC204]

3. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 483 EUR

Microsoft SQL Server 2016 – ladenie výkonu a optimalizácia [MOC 10987]

3. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 727 EUR

ITIL 4 Foundation prakticky [ITIL4FP]

3. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 635 EUR

Windows Server 2016 – skriptovanie v jazyku PowerShell [MOC 10961]

3. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 914 EUR

Teória sietí a TCP/IP – pokročilé sieťové a bezdrôtové technológie [GOC186]

3. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 805 EUR

Programovanie v jazyku TypeScript I [INTTS1]

3. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 814 EUR

Network Security – Hacking v praxi [GOC3]

3. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 966 EUR

Microsoft Visio – základný kurz [MSVI1]

5. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 166 EUR

Microsoft Excel 2016/2013 – pokročilé metódy a funkcie [MSEX316]

5. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 304 EUR

UNIX/Linux – programovanie v Shell [UNIXSH]

10. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 428 EUR

Windows 10 – novinky pre správcov Windows 7 a Windows 8/8.1 [GOC201]

10. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 665 EUR

Windows Server 2019/2016 - správa bezpečnosti [GOC175]

10. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 831 EUR

Analýza dát s SQL Server Reporting Services [MOC 10990]

10. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 1 268 EUR

ITIL® 2011 Foundation + Practitioner [ITILFVPR]

10. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 1 197 EUR

Training Course TOGAF® 9.1 Foundation – Level 1 [EATOGAF1]

10. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 1 235 EUR

VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.7] SR [VMWOAS67]

10. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 1 994 EUR

EC-Council Certified Security Analyst [ECSA]

10. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 2 214 EUR

Training Course TOGAF® 9.1 Certified – Level 1 and 2 [EATOGAF1_2]

10. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 2 280 EUR

Oracle Database 12c R2: New Features for 12c R1 Administrators Ed 1 [D93517]

11. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 2 038 EUR

Zber a správa požiadaviek na vývoj SW – príprava na certifikáciu CPRE-FL [IREB100]

12. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 760 EUR

ITIL® 2011 Practitioner [ITILPR]

13. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 618 EUR

 

Garantované termíny

Computer Hacking Forensic Investigator [CHFI]

27. 5. 2019, GOPAS Bratislava_GTT

Certified Scrum Master (CSM) [SCRUM_CSM]

29. 5. 2019, GOPAS Bratislava

Certified Ethical Hacker v10 [CEHv10]

24. 6. 2019, GOPAS Bratislava